خانم فرجی

خانم فرجی مسئول سایت و کانال تلگرام

  • موبایل : 09183642024

ثبت شده توسط خانم فرجی

عمارت 120 متری مدرس

اراک . خیابان دانشگاه

نمایش جزئیات

توضیحات

عمارت 120 متری مدرس . دو طبقه . تک واحدی . طبقه…

قیمت 15,000,000 تومان ودیعه و 1500000 اجاره
نمایش جزئیات

اپارتمان 97 متری خرم

نمایش جزئیات

توضیحات

اپارتمان 97 متری خرم . چهار طبقه دو واحده طبقه دوم .…

قیمت 20,000,000 تومان ودیعه و 1700000 اجاره
نمایش جزئیات

اپارتمان 125 متری مدرس

اراک . خیابان دانشگاه

نمایش جزئیات

توضیحات

اپارتمان 125 متری مدرس . طبقه چهارم . دو خوابه . پارکینگ…

قیمت 20,000,000 تومان ودیعه و 2300000 اجاره
نمایش جزئیات

عمارت 100 متری مدرس

نمایش جزئیات

توضیحات

عمارت 100 متری مدرس .دو طبقه تک واحدی .  طبقه دوم .…

قیمت 25,000,000 تومان ودیعه و 1200000 اجاره
نمایش جزئیات

عمارت 145 متری شریعتی

اراک . خیابان شریعتی

نمایش جزئیات

توضیحات

عمارت 145 متری شریعتی . دو طبقه . تک واحدی .  سه…

قیمت 30,000,000 تومان ودیعه و 2500000 اجاره
نمایش جزئیات