خانم فرجی

خانم فرجی مسئول سایت و کانال تلگرام

  • موبایل : 09183642024
  • دفتر فروش :08633690419
  • اراک، خیابان دانشگاه، خیابان مدرس، نبش یاس یک

ثبت شده توسط خانم فرجی

مغازه 20 متری شن کش

اراک . انتهای خیابان شن کش

نمایش جزئیات

توضیحات

مغازه 20 متری شن کش . طول بر 3 متر است .…

قیمت 5,000,000 تومان ودیعه و 600.000 اجاره
نمایش جزئیات

مغازه 14 متری مدرس

اراک . خیابان دانشگاه . خیابان مدرس

نمایش جزئیات

توضیحات

مغازه 14 متری مدرس . طول بر 4 متر . پوشش کف…

قیمت 5,000,000 تومان ودیعه و 700.000 اجاره
نمایش جزئیات

عمارت 90 متری مدرس

اراک . خیابان دانشگاه . خیابان مدرس

نمایش جزئیات

توضیحات

عمارت 90 متری مدرس . قدیمی ساز . دو طبقه . تک…

قیمت 5,000,000 تومان ودیعه و 800.000 اجاره
نمایش جزئیات

زیرزمین 100 متری محسنی

اراک . خیابان محسنی

نمایش جزئیات

توضیحات

زیرزمین 100 متری محسنی . دو خوابه . دو طبقه . تک…

قیمت 10,000,000 تومان ودیعه و 500.000 اجاره
نمایش جزئیات

زیرزمین 150 متری مدرس

اراک . خیابان دانشگاه . خیابان مدرس

نمایش جزئیات

توضیحات

زیرزمین 150 متری مدرس .  سه طبقه . دو خوابه .انباری . کابینت…

قیمت 10,000,000 تومان ودیعه و 1.200 اجاره
نمایش جزئیات

عمارت 120 متری دانشگاه

اراک . خیابان دانشگاه . سلمان فارسی

نمایش جزئیات

توضیحات

عمارت 120 متری دانشگاه . دو طبقه . طبقه همکف . دو…

قیمت 10,000,000 تومان ودیعه و 1.000.000 اجاره
نمایش جزئیات