احمد طهرانی

احمد طهرانی نجار

  • موبایل : 09302763509

ارتباط با عامل فروش

Loading...

ثبت شده توسط احمد طهرانی

عمارت 250 متری خرم

اراک . خیابان خرم

نمایش جزئیات

توضیحات

عمارت 250 متری خرم . دو طبقه . تک واحدی . دو…

قیمت 2,500,000,000 تومان
نمایش جزئیات

اپارتمان 100 متری دانشگاه

اراک . خیابان دانشگاه

نمایش جزئیات

توضیحات

اپارتمان 100 متری دانشگاه .سه طبقه .تک واحدی .طبقه دوم . دو…

قیمت 40,000,000 تومان ودیعه و 800000 اجاره
نمایش جزئیات

عمارت 160 متری حصار

اراک . خیابان حصار

نمایش جزئیات

توضیحات

عمارت 160 متری حصار . دربست  دو واحدی . طبقه اول 85…

قیمت 100,000,000 تومان ودیعه
نمایش جزئیات

عمارت 100 متری مدرس

اراک . خیابان دانشگاه

نمایش جزئیات

توضیحات

عمارت 100 متری مدرس . دربست . بازسازی شده . دو خوابه…

قیمت 130,000,000 تومان ودیعه
نمایش جزئیات

عمارت 100 متری مدرس

نمایش جزئیات

توضیحات

عمارت 100 متری مدرس .دو طبقه تک واحدی .  طبقه دوم .…

قیمت 25,000,000 تومان ودیعه و 1200000 اجاره
نمایش جزئیات

اپارتمان 131 متری قدوسی

اراک. بلوار قدوسی. کوچه سلطانی

نمایش جزئیات

توضیحات

اپارتمان 131 متری قدوسی . نو ساز . پنج طبقه . تک…

قیمت 1,570,000,000 تومان
نمایش جزئیات

اپارتمان 212 متری شریعتی

اراک . خیابان شریعتی

نمایش جزئیات

توضیحات

اپارتمان 212 متری شریعتی . طبقه نهم . سه خوابه . کابینت…

قیمت 300,000,000 تومان ودیعه
نمایش جزئیات

اپارتمان 78 متری مدرس

اراک . خیابان دانشگاه

نمایش جزئیات

توضیحات

اپارتمان 78 متری مدرس . بازسازی شده . سه طبقه . دو…

قیمت 40,000,000 تومان ودیعه و 850000 اجاره
نمایش جزئیات

عمارت 145 متری شریعتی

اراک . خیابان شریعتی

نمایش جزئیات

توضیحات

عمارت 145 متری شریعتی . دو طبقه . تک واحدی .  سه…

قیمت 30,000,000 تومان ودیعه و 2500000 اجاره
نمایش جزئیات

عمارت 180متری امیرکبیر

اراک . خیابان قایم مقام . شهرک امیر کبیر

نمایش جزئیات

توضیحات

عمارت 180متری امیرکبیر . دو طبقه . تک واحدی . دو خوابه…

قیمت 600,000,000 تومان
نمایش جزئیات

عمارت 120 متری مدرس

اراک . خیابان دانشگاه

نمایش جزئیات

توضیحات

عمارت 120 متری مدرس . دو طبقه . تک واحدی . طبقه…

قیمت 15,000,000 تومان ودیعه و 1500000 اجاره
نمایش جزئیات

اپارتمان 153 متری مدرس

اراک . خیابان دانشگاه . خیابان مدرس

نمایش جزئیات

توضیحات

اپارتمان 153 متری مدرس . نوساز . پنج طبقه تک واحدی طبقه…

قیمت 1,377,000,000 تومان
نمایش جزئیات

اپارتمان 124 متری هپکو

اراک . خیابان هپکو

نمایش جزئیات

توضیحات

اپارتمان 124 متری هپکو . کلید نخورده . پنج طبقه تک واحدی…

قیمت 1,116,000,000 تومان
نمایش جزئیات

اپارتمان 135 متری مدرس

اراک . خیابان دانشگاه

نمایش جزئیات

توضیحات

اپارتمان 135 متری مدرس . بازسازی شده . سه طبقه تک واحدی…

قیمت 50,000,000 تومان ودیعه و 1000000 اجاره
نمایش جزئیات

اپارتمان 67 متری هپکو

اراک . انتهای هپکو

نمایش جزئیات

توضیحات

اپارتمان 67 متری هپکو . یک خوابه . نقاشی شده . پارکینگ…

قیمت 280,000,000 تومان
نمایش جزئیات

اپارتمان 97 متری خرم

نمایش جزئیات

توضیحات

اپارتمان 97 متری خرم . چهار طبقه دو واحده طبقه دوم .…

قیمت 20,000,000 تومان ودیعه و 1700000 اجاره
نمایش جزئیات

عمارت 90 متری هپکو

اراک . خیابان هپکو

نمایش جزئیات

توضیحات

عمارت 90 متری هپکو . قولنامه ای . یک خوابه . دو…

قیمت 500,000,000 تومان
نمایش جزئیات

اپارتمان 100 متری هپکو

اراک . خیابان هپکو

نمایش جزئیات

توضیحات

اپارتمان 100 متری هپکو . چهار طبقه تک واحدی . دو خوابه…

قیمت 750,000,000 تومان
نمایش جزئیات

اپارتمان 120 متری دانشگاه

اراک . خیابان دانشگاه

نمایش جزئیات

توضیحات

اپارتمان 120 متری دانشگاه . پنج طبقه تک واحدی طبقه پنجم .…

قیمت 40,000,000 تومان ودیعه و 2500000 اجاره
نمایش جزئیات

عمارت 190 متری انوری

اراک . خیابان انوری

نمایش جزئیات

توضیحات

عمارت 190 متری انوری . سند دارد . ابعاد زمین 19/5 در…

قیمت 2,000,000,000 تومان
نمایش جزئیات

اپارتمان 145 متری مدرس

اراک . خیابان دانشگاه

نمایش جزئیات

توضیحات

اپارتمان 145 متری مدرس . پنج طبقه طبقه اول . کلید نخورده…

قیمت 280,000,000 تومان ودیعه
نمایش جزئیات

اپارتمان 125 متری مدرس

اراک . خیابان دانشگاه

نمایش جزئیات

توضیحات

اپارتمان 125 متری مدرس . طبقه چهارم . دو خوابه . پارکینگ…

قیمت 20,000,000 تومان ودیعه و 2300000 اجاره
نمایش جزئیات

اپارتمان 95متری خیابان مدرس

اراک . خیابان دانشگاه

نمایش جزئیات

توضیحات

اپارتمان 95متری خیابان مدرس . طبقه اول . دو خوابه . پارکینگ…

قیمت 50,000,000 تومان ودیعه و 1200000 اجاره
نمایش جزئیات

عمارت 200 متری دانشگاه

اراک . خیابان دانشگاه

نمایش جزئیات

توضیحات

عمارت 200 متری دانشگاه . بازسازی شده . طبقه زیر زمین .…

قیمت 170,000,000 تومان ودیعه
نمایش جزئیات

اپارتمان 80متری امام حسین

اراک . قایم مقام .میدان امام حسین

نمایش جزئیات

توضیحات

اپارتمان 80متری امام حسین . طبقه سوم . یه خوابه . کابینت…

قیمت 70,000,000 تومان ودیعه
نمایش جزئیات

زمین کشاورزی 2000متری

اراک . سه راهی خمین

نمایش جزئیات

توضیحات

زمین کشاورزی 2000متری . نوع کاربری صنعتی . کشاورزی . قولنامه ای…

قیمت 300,000,000 تومان
نمایش جزئیات

عمارت 80 متری قیام

اراک . خیابان دانشگاه . خیابان قیام

نمایش جزئیات

توضیحات

عمارت 80 متری قیام . طبقه همکف . یک خوابه . کابینت…

قیمت 40,000,000 تومان ودیعه
نمایش جزئیات

تالار باغ جاده تهران

اراک . ابتدای جاده تهران

نمایش جزئیات

توضیحات

تالار باغ جاده تهران . تغییر کاربری شده . اب . 50…

قیمت 3,000,000,000 تومان
نمایش جزئیات

عمارت 308 متری دانشگاه

اراک . خیابان دانشگاه . خیابان مدرس

نمایش جزئیات

توضیحات

عمارت 308 متری دانشگاه . دو خوابه . تعداد طبقات 1/5 .…

قیمت 1,230,000,000 تومان
نمایش جزئیات

عمارت 185 متری ملک

اراک . خیابان ملک

نمایش جزئیات

توضیحات

عمارت 185 متری ملک . دو طبقه . جهت ساختمان دو بر…

قیمت 972,000,000 تومان
نمایش جزئیات

عمارت 70 متری ادبجو

اراک . خیابان ادبجو . خیابان فردین پور

نمایش جزئیات

توضیحات

عمارت 70 متری ادبجو . دو طبقه هر طبقه 75 متر بنا…

قیمت 990,000,000 تومان
نمایش جزئیات

مغازه 85متری خانه سازی

اراک . خانه سازی .

نمایش جزئیات

توضیحات

مغازه 85متری خانه سازی . سه طبقه با هم برای اموزشگاه اجاره…

قیمت 175,000,000 تومان ودیعه
نمایش جزئیات

واحد 100 متری مشاور

اراک . شهرک مشاور . خیابان شهامت

نمایش جزئیات

توضیحات

واحد 100 متری مشاور . ملک مورد نظر دو طبقه تک واحدی…

قیمت 550,000,000 تومان
نمایش جزئیات

عمارت 207متری خیابان امام

اراک . خیابان امام . خیابان پیروزی

نمایش جزئیات

توضیحات

عمارت 207متری خیابان امام . بنا قدیمی ساز است . قابل سکونت…

قیمت 1,200,000,000 تومان
نمایش جزئیات

عمارت 200 متری غفاری

اراک . خیابان ایت اله غفاری

نمایش جزئیات

توضیحات

عمارت 200 متری غفاری . دو باب مغازه دارد . با سابقه…

قیمت 2,400,000,000 تومان
نمایش جزئیات

عمارت 200 متری قنات

اراک . قنات ناصری خیابان افتخار

نمایش جزئیات

توضیحات

عمارت 200 متری قنات . کوچه 10 متری . دو طبقه .…

قیمت 440,000,000 تومان
نمایش جزئیات

عمارت 150 متری ملک

اراک ، خیابان ملک

نمایش جزئیات

توضیحات

عمارت 150 متری ملک . سند تک برگی میباشد . ابعاد 6…

قیمت 975,000,000 تومان
نمایش جزئیات

عمارت 108 متری ملک

اراک، خیابان ملک،کوچه حکمت، کوچه چمران

نمایش جزئیات

توضیحات

عمارت 108 متری ملک . فقط به دو نفر اجاره داده میشود…

قیمت 80,000,000 تومان ودیعه
نمایش جزئیات

مغازه 140متری قائم مقام

اراک، خیابان قائم مقام

نمایش جزئیات

توضیحات

مغازه 140متری قائم مقام . تجاری. چهار متر بر. اب. برق. گاز.…

قیمت 150,000,000 تومان رهن کامل
نمایش جزئیات

اپارتمان 83 متری صادقیه

اراک، شهرک صادقیه، مسکن مهر

نمایش جزئیات

توضیحات

اپارتمان 83 متری صادقیه . 7 طبقه 4 واحدی طبقه پنجم. کاغذ…

قیمت 400,000,000 تومان
نمایش جزئیات

عمارت 80 متری نوید

اراک، مصطفی خمینی، خیابان نوید

نمایش جزئیات

توضیحات

عمارت 80 متری نوید . دو طبقه. طبقه دوم. 10 سال ساخت.…

قیمت 20,000,000 تومان ودیعه و 800000 اجاره
نمایش جزئیات

مغازه 40 متری دانشگاه

اراک، خیابان دانشگاه

نمایش جزئیات

توضیحات

مغازه 40 متری دانشگاه . جهت اجاره. اب . برق. گاز .…

قیمت 100,000,000 تومان ودیعه و 2000000 اجاره
نمایش جزئیات

اپارتمان 190 متری ملک

اراک، خیابان ملک

نمایش جزئیات

توضیحات

اپارتمان 190 متری ملک . 4 طبقه تک واحدی. پیش فروش. تحویل…

قیمت 2,565,000,000 تومان
نمایش جزئیات

اپارتمان 100 متری مدرس

اراک، خیابان دانشگاه، خیابان مدرس

نمایش جزئیات

توضیحات

اپارتمان 100 متری مدرس . 5 طبقه . تک واحدی. طبقه اول.…

قیمت 900,000,000 تومان
نمایش جزئیات

عمارت 270متری شن کش

اراک، خیابان شن کش، سیدالشهدا

نمایش جزئیات

توضیحات

عمارت 270متری شن کش . دو طبقه 160 متری بنا. 50 متر…

قیمت 1,920,000,000 تومان
نمایش جزئیات

اپارتمان 90 متری محسنی

اراک، انتهای محسنی، جوادالائمه

نمایش جزئیات

توضیحات

اپارتمان 90 متری محسنی . سه طبقه تک واحدی. طبقه اول. پارکینگ…

قیمت 540,000,000 تومان
نمایش جزئیات

اپارتمان 89متری شهرک بعثت

اراک، میدان امام حسین، ابتدای شهرک بعثت

نمایش جزئیات

توضیحات

اپارتمان 89متری شهرک بعثت . 7 طبقه 4 واحدی. طبقه اول. پیش…

قیمت 356,000,000 تومان
نمایش جزئیات

تالار پذیرایی مهاجران

مهاجران، روبروی فظیلت

نمایش جزئیات

توضیحات

تالار پذیرایی مهاجران . نیمه کاره. اسکلت زده شده است. با مجوز…

قیمت 4,200,000,000 تومان
نمایش جزئیات

عمارت 100 متری قیام

اراک، خیابان دانشگاه، خیابان قیام

نمایش جزئیات

توضیحات

عمارت 100 متری قیام . قدیمی ساز. سند شش دانگ. 5 متر…

قیمت 800,000,000 تومان
نمایش جزئیات

زمین مسکونی 5000 متر

اراک، نمک کوری ها

نمایش جزئیات

توضیحات

زمین مسکونی 5000 متر . 3000 متر ان قولنامه ای و 2000…

قیمت 25,000,000,000 تومان
نمایش جزئیات

اپارتمان 100 متری خرم

اراک، خیابان خرم، کوچه دلگشا

نمایش جزئیات

توضیحات

اپارتمان 100 متری خرم . 10 سال ساخت. کاغذ دیواری شده. پارکینگ.…

قیمت 850,000,000 تومان
نمایش جزئیات

اپارتمان 108 متری جهانپناه

اراک، بلوار جهان پناه