نتایج جستجو - روی شماره سریال ملک کلیک کنید
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ قیمت متری/کل
3558 ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ اراک خیابان خرم کوچه افتخار ۱۱۵ ۴,۲۰۰,۰۰۰+۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3557 ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ اراک دکتر حسابی کوچه ملت ۲۴۶ ۴,۵۰۰,۰۰۰+۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3556 ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ اراک خیابان خرم کوچه شقایق ۹۶ ۳,۱۲۵,۰۰۰+۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3555 ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ اراک خیابان امام کوچه مهدیه ۳۶ ۰+۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3554 ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ اراک خیابان خرم ۱۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰+۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3553 ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ اراک خیابان ملک ۱۵۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰+۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
3552 ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ اراک خیابان قدوسی روبروی ملک ۶۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰+۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3551 ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ اراک خیابان امام ۲۵۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰+۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3550 ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۰۸ ۲,۸۵۰,۰۰۰+۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3549 ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ اراک خیابان امام قبل از جهانگیری ۱۸۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰+۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3548 ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ اراک خانه سازی گلستان 2 ۱۱۴ ۰+۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3547 ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه دوست محمدی ۶۸ ۲,۳۵۰,۰۰۰+۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3546 ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ اراک هپکو امام حسین کوچه صاحب الزمان ۹۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰+۵۰۰,۰۰۰ تومان
3545 ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ اراک دروازه شهرجرد پشت مدرسه خاکباز ۹۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰+۳۰۰,۰۰۰ تومان
3544 ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ اراک خیابان ملک کوچه پشتاره ۱۳۵ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰+۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3543 ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ اراک خیابان دانشگاه کوچه شیخ طوسی ۱۲۸ ۳,۸۰۰,۰۰۰+۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3542 ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ اراک خیابان دانشگاه خیابان قیام ۱۲۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰+۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3541 ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ اراک خیابان هپکو روبروی شرکت نفت ۲۲ ۵,۰۰۰,۰۰۰+۹۰۰,۰۰۰ تومان
3539 ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ اراک مسکن پشت دادگستری بهار3 ۱۲۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰+۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
3538 ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه راستین ۹۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰+۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3537 ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۰۹ ۴,۲۰۰,۰۰۰+۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3536 ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ اراک خیابان دانشگاه خیابان بهزیستی ۱۱۷ ۴,۲۰۰,۰۰۰+۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3535 ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه ارشاد ۷۲ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰+۰ تومان
3527 ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۹۵ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰+۷۰۰,۰۰۰ تومان
3525 ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ اراک مصطفی خمینی خیابان نوید کوچه مرادیان ۱۰۰ ۳,۶۵۰,۰۰۰+۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3524 ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ اراک خیابان ملک کوچه حکمت ۹۹ ۲,۶۰۰,۰۰۰+۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3523 ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰+۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3522 ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس یاس 17 ۷۵ ۰+۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3520 ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ اراک پل برق کوچه نصر ۸۵ ۲,۹۵۰,۰۰۰+۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3518 ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ اراک زیر پل شهر صنعتی بلوار گلها ۷۸ ۲,۸۵۰,۰۰۰+۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3517 ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ اراک خیابان دانشگاه خیابان بهزیستی ۱۳۵ ۰+۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3516 ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس یاس 17 ۷۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰+۰ تومان
3515 ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس سه راهی دستغیب ۱۸۰ ۰+۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3513 ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ اراک خیابان امام از سمت میدان ولیعصر روبروی داروخانه امیرکبیر ۸۵ ۲,۸۰۰,۰۰۰+۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3511 ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۰۸ ۴,۰۰۰,۰۰۰+۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3509 ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ اراک خیابان ادبجو کوچه موحد ۱۷۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰+۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3506 ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ اراک خیابان هپکو گلزار 4 ۱۱۲ ۳,۳۰۰,۰۰۰+۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3505 ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ اراک خیابان دانشگا خیابان مدرس ۱۴۸ ۳,۰۰۰,۰۰۰+۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3500 ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ اراک باغ ملی کوچه کناری پاساژ گلستان ۸۳ ۴,۰۰۰,۰۰۰+۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3498 ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۱۲ ۴,۲۰۰,۰۰۰+۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن و اجاره واحد هاي تجاري اداري بر خ خرمتخريب و بازسازي ملك توسط مهندس معمارخريد و فروش زمينهاي مسكوني و غير مسكونيفروش زمين با سند منگوله دار قيمت استثناييمعاوضه ملك شما با بهترين گزينه هاي موجودمشارکت در ساخت..........کلیک کنیدپيش فروش اپارتمان در كليه مناطق اراك
سایت املاک بیشه
کانال تلگرام املاک بیشه