نتایج جستجو - روی شماره سریال ملک کلیک کنید
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ قیمت متری/کل
3962 ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ اراک بلوار میرزای شیرازی اوحدی کوچه حکامی ۱۴۵ ۶,۰۰۰,۰۰۰__۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3961 ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۱۶ ۶,۵۰۰,۰۰۰__۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3960 ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ اراک پاساژ طلا طبقه زیرزمین ۱۷ ۱۰,۶۰۰,۰۰۰__۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3959 ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۲۴۴ ۵,۱۰۰,۰۰۰__۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3958 ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۲۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰__۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3957 ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ اراک خانه سازی بلوار یادگار گلستان ۱۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰__۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
3956 ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ اراک خیابان هپکو خیابان نواب خیام 4 ۱۱۰ ۵,۶۵۰,۰۰۰__۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3951 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ اراک مصطفی خمینی حوالی مجتمع اسمان ۵۴ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰__۷۵۰,۰۰۰ تومان
3948 ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ اراک خیابان هپکو پشت پمپ بنزین کوچه بوستان ۱۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰__۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3947 ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ اراک خیابان خرم کوچه مهدیه پایین تر از ستارخان ۱۶۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰__۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3946 ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ اراک انبار جهاد کوچه اخوت ۲۰۰ ۰__۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3934 ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ اراک خیابان شریعتی بر خیابان اصلی ۱۳۴ ۸,۳۰۰,۰۰۰__۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3932 ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ اراک فاز 2 هپکو کوچه شهریور ۱۲۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰__۵۰۰,۰۰۰ تومان
3931 ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ اراک خیابان دانشگاه ۲۱ ۵,۰۰۰,۰۰۰__۷۰۰,۰۰۰ تومان
3930 ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۲۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰__۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3928 ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ اراک شهرک معلم کوچه بشارت ۸۵ ۳,۵۵۰,۰۰۰__۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3927 ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ اراک میدان شورا ابتدای قائم مقام پاساژ خاتم ۱۰ ۵۳,۰۰۰,۰۰۰__۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3926 ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ اراک انبار جهاد کوچه اعتماد ۵۵ ۴,۵۵۰,۰۰۰__۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3925 ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ اراک مصطفی خمینی خیابان نوید ۲۰۰ ۷,۷۵۰,۰۰۰__۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3924 ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ اراک خیابان شریعتی کوچه سلامت ۷۳ ۶,۲۰۰,۰۰۰__۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3922 ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ اراک شهرک حافظیه کوچه لاله ۱۰۰ ۴,۹۰۰,۰۰۰__۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3921 ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ اراک خیابان دانشگاه کوچه شیخ طوسی ۷۵ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰__۹۰۰,۰۰۰ تومان
3919 ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ اراک جاده طرمزد جاده راهزان ۹۰۰۰۰ ۳۰,۰۰۰__۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3918 ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ اراک شن کش خیابان توکلی ۶۵ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰__۲۰۰,۰۰۰ تومان
3916 ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۴۲ ۶,۳۰۰,۰۰۰__۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3915 ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ اراک خیابان خرم کوچه قائمی زاده ۸۷ ۰__۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3914 ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ اراک اوحدی خیابان سپهدار ۹۸ ۵,۵۰۰,۰۰۰__۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
3913 ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ اراک مصطفی خمینی گلستان 10 ۱۳۵ ۶,۸۰۰,۰۰۰__۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3910 ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ اراک خیابان دانشگاه کوچه شیخ طوسی ۱۱۳ ۶,۳۵۰,۰۰۰__۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3909 ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ اراک فاطمیه خیابان عطرت ۲۱۶ ۰__۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3907 ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ اراک خیابان جهانگیری خیابان مفتح ۱۷۰ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3906 ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ اراک خیابان ادبجو خیابان عاشورا ۸۵ ۶,۰۰۰,۰۰۰__۵۰۰,۰۰۰ تومان
3903 ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ اراک خیابان 22 بهمن سمت مخابرات ۲۷۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰__۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3901 ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ اراک بلوار میرزای شیرازی کوچه ناگهی ۱۳۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰__۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
3900 ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ اراک خیابان دانشگاه میدان نماز ۹۸ ۵,۴۰۰,۰۰۰__۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3898 ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ اراک بلوار جهان پناه ۱۰۶ ۵,۷۵۰,۰۰۰__۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3897 ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ اراک خیابان جهرم ۱۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰__۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3896 ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ اراک خیابان ملک کوچه ابطحی ۱۱۲ ۶,۵۰۰,۰۰۰__۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3894 ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ اراک خیابان هپکو کوچه غدیر خم ۴۵ ۳,۴۰۰,۰۰۰__۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3891 ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه راستین ۷۵ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰__۸۵۰,۰۰۰ تومان
پيش فروش اپارتمان در كليه مناطق اراكرهن و اجاره واحد هاي تجاري اداري بر خ خرمتخريب و بازسازي ملك توسط مهندس معمارمشارکت در ساخت..........کلیک کنیدخريد و فروش زمينهاي مسكوني و غير مسكونيمعاوضه ملك شما با بهترين گزينه هاي موجودفروش زمين با سند منگوله دار قيمت استثنايي
سایت املاک بیشه
کانال تلگرام املاک بیشه