نتایج جستجو - روی شماره سریال ملک کلیک کنید
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ قیمت متری/کل
3745 ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ اراک خیابان دانشگاه خیابان قیام کوچه انتظار ۷۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰__۸۰۰,۰۰۰ تومان
3744 ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ اراک انتهای هپکو منازل مسکن مهر ۸۴ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰__۴۰۰,۰۰۰ تومان
3743 ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۴۰ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰__۳۰۰,۰۰۰ تومان
3742 ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۷۵ ۳۰__۴۵۰,۰۰۰ تومان
3741 ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ اراک خیابان هپکو گلزار ۱۱۰ ۴,۲۵۰,۰۰۰__۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3740 ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ اراک اوحدی کوچه دانشجو ۱۲۰ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3739 ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ اراک خیابان دانشگاه خیابان یخچال ۲۴۰ ۰__۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3738 ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ اراک خیابان دانشگاه میدان نماز کوچه رز ۱۳۲ ۳,۹۰۰,۰۰۰__۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3737 ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ اراک خیابان خرم کوچه مبارزان ۱۱۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰__۸۰۰,۰۰۰ تومان
3736 ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ اراک بلوار میرزای شیرازی کوچه دانشجو ۱۶۴ ۶,۰۰۰,۰۰۰__۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3735 ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ اراک خیابان دکتر حسابی کوچه لاله ۸۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰__۷۵۰,۰۰۰ تومان
3734 ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ اراک هپکو کوچه غدیر خم ۲۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰__۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3733 ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ اراک خیابان دانشگاه خیابان یخچال ۱۲۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰__۶۵۰,۰۰۰ تومان
3732 ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ اراک خیابان دانشگاه کوچه شیخ طوسی ۱۵۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰__۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3731 ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۴۳ ۴,۵۰۰,۰۰۰__۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3730 ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ اراک دروازه تهران کوچه بانک خون ۱۸۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰__۵۰۰,۰۰۰ تومان
3729 ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ اراک خیابان دانشگاه خیابان بهزیستی ۱۲۵ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰__۶۰۰,۰۰۰ تومان
3728 ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ اراک حافظیه کوچه لاله ۲۰۰ ۰__۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3727 ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ اراک خیابان حاج باشی ۱۶۰ ۰__۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3726 ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ اراک خیابان شکرایی ۴۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰__۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
3725 ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۶۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰__۴۰۰,۰۰۰ تومان
3724 ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۲ ۷,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3723 ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ اراک خیابان خرم ۹۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰__۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
3722 ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ اراک دکتر حسابی کوچه بیژنی ۱۴۷ ۰__۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3719 ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ اراک هپکو فاز 3 ۱۰۰ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3718 ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ اراک خیابان شریعتی ۲۷۰ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰__۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3717 ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ اراک شهر صنعتی منطقه 4 ۸۹ ۳,۲۶۰,۰۰۰__۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3715 ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۲۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰__۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
3714 ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ اراک خیابان دانشگاه خیابان بهزیستی ۲۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰__۶۰۰,۰۰۰ تومان
3712 ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۲۵ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰__۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3711 ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ اراک دکتر حسابی ۲۹۵ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰__۳,۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
3710 ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ اراک سه راه قدس خیابان پوریای ولی ۱۵۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰__۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3708 ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ اراک انتهای جهانگیری پاساژ چهار سوق ۱۷۰ ۰__۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3702 ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ اراک خیابان شریعتی ۲۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰__۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3701 ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ اراک خیابان شریعتی ۴۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰__۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3700 ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ اراک خیابان شریعتی ۱۵ ۶,۰۰۰,۰۰۰__۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
3699 ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ اراک روستای طرمزد ۱۰۰۰۰ ۰__۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3697 ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ اراک میدان شریعتی کوچه شهدای شبان ۱۱۳ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3696 ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ اراک جهانگیری حوالی مجتمع ورزشکاران ۱۸ ۰__۱۱۰ تومان
3695 ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ اراک جاده میقان حوالی تالار کویر ۶۳۰ ۰__۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خريد و فروش زمينهاي مسكوني و غير مسكونيتخريب و بازسازي ملك توسط مهندس معمارفروش زمين با سند منگوله دار قيمت استثناييمعاوضه ملك شما با بهترين گزينه هاي موجودرهن و اجاره واحد هاي تجاري اداري بر خ خرممشارکت در ساخت..........کلیک کنیدپيش فروش اپارتمان در كليه مناطق اراك
سایت املاک بیشه
کانال تلگرام املاک بیشه