نتایج جستجو - روی شماره سریال ملک کلیک کنید
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ قیمت متری/کل
3558 ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ اراک خیابان خرم کوچه افتخار ۱۱۵ ۴,۲۰۰,۰۰۰+۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3556 ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ اراک خیابان خرم کوچه شقایق ۹۶ ۳,۱۲۵,۰۰۰+۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3550 ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۰۸ ۲,۸۵۰,۰۰۰+۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3549 ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ اراک خیابان امام قبل از جهانگیری ۱۸۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰+۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3548 ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ اراک خانه سازی گلستان 2 ۱۱۴ ۰+۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3547 ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه دوست محمدی ۶۸ ۲,۳۵۰,۰۰۰+۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3544 ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ اراک خیابان ملک کوچه پشتاره ۱۳۵ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰+۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3543 ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ اراک خیابان دانشگاه کوچه شیخ طوسی ۱۲۸ ۳,۸۰۰,۰۰۰+۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3539 ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ اراک مسکن پشت دادگستری بهار3 ۱۲۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰+۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
3538 ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه راستین ۹۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰+۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3537 ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۰۹ ۴,۲۰۰,۰۰۰+۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3536 ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ اراک خیابان دانشگاه خیابان بهزیستی ۱۱۷ ۴,۲۰۰,۰۰۰+۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3535 ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه ارشاد ۷۲ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰+۰ تومان
3525 ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ اراک مصطفی خمینی خیابان نوید کوچه مرادیان ۱۰۰ ۳,۶۵۰,۰۰۰+۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3524 ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ اراک خیابان ملک کوچه حکمت ۹۹ ۲,۶۰۰,۰۰۰+۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3520 ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ اراک پل برق کوچه نصر ۸۵ ۲,۹۵۰,۰۰۰+۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3518 ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ اراک زیر پل شهر صنعتی بلوار گلها ۷۸ ۲,۸۵۰,۰۰۰+۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3513 ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ اراک خیابان امام از سمت میدان ولیعصر روبروی داروخانه امیرکبیر ۸۵ ۲,۸۰۰,۰۰۰+۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3511 ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۰۸ ۴,۰۰۰,۰۰۰+۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3506 ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ اراک خیابان هپکو گلزار 4 ۱۱۲ ۳,۳۰۰,۰۰۰+۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3500 ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ اراک باغ ملی کوچه کناری پاساژ گلستان ۸۳ ۴,۰۰۰,۰۰۰+۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3498 ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۱۲ ۴,۲۰۰,۰۰۰+۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3497 ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ اراک خیابان دانشگاه انبار جهاد اعتماد 5 ۵۴ ۰+۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3494 ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ اراک مصطفی خمینی محدوده گلستان ۱۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰+۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3488 ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه راستین ۱۴۵ ۳,۴۵۰,۰۰۰+۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3487 ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس یاس 15 ۹۶ ۰+۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3486 ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ اراک خیابان ملک کوچه محمود ابادی ۲۰۴ ۵,۵۰۰,۰۰۰+۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3480 ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ اراک مصطفی خمینی گلستان 5 ۱۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰+۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3478 ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ اراک خیابان میرزای شیرازی بر خیابان اصلی ۱۵۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰+۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3475 ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ اراک فاز 1 هپکو روبروی پارک الغدیر ۱۱۵ ۳,۴۰۰,۰۰۰+۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3474 ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ اراک خیابان دانشگاه خیابان قیام روبروی خیابان شهروند ۱۲۵ ۳,۴۰۰,۰۰۰+۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3472 ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ اراک خیابان جهان پناه مجتمع نظام مهندسی ۱۰۲ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰+۰ تومان
3471 ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ اراک خیابان خرم کوچه مهديه ۱۲۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰+۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3469 ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ اراک شهرک فاطمیه خیابان شهید دولت ۵۸ ۲,۲۰۰,۰۰۰+۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3459 ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ اراک خیابان خرم کوچه بهداری نفت ۸۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰+۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3458 ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ اراک خیابان دانشگاه خیابان قیام ۶۵ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰+۰ تومان
3436 ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ اراک مسکن ۱۲۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰+۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3431 ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۰۱ ۲,۳۰۰,۰۰۰+۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
3429 ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۲۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰+۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3421 ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ اراک مصطفی خمینی خیابان نوید ۱۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰+۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخريب و بازسازي ملك توسط مهندس معمارمشارکت در ساخت..........کلیک کنیدپيش فروش اپارتمان در كليه مناطق اراكرهن و اجاره واحد هاي تجاري اداري بر خ خرمخريد و فروش زمينهاي مسكوني و غير مسكونيفروش زمين با سند منگوله دار قيمت استثناييمعاوضه ملك شما با بهترين گزينه هاي موجود
سایت املاک بیشه
کانال تلگرام املاک بیشه