نتایج جستجو - روی شماره سریال ملک کلیک کنید
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ قیمت متری/کل
3778 ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۰۶ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3777 ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ اراک خیابان دانشگاه کوچه شیخ طوسی ۱۲۷ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰__۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3775 ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۹۰ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3772 ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ اراک شهرک الهیه میدان مسکن ۶۷ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3769 ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ اراک خیابان دانشگاه خیابان قیام انتظار ۷۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰__۷۰۰,۰۰۰ تومان
3766 ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ اراک خیابان جنت ۸۲ ۰__۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3764 ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه یاس ۹۰ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3761 ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۱۲ ۰__۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3760 ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ اراک خیابان هپکو کوچه گلزار ۱۱۲ ۴,۳۰۰,۰۰۰__۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3759 ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۹۷ ۰__۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3758 ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ اراک ابتدای انبار جهاد ۸۰ ۰__۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3757 ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۲۰ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3756 ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ازاک عباس اباد نزدیک هلال احمر ۲۱۰ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3747 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ اراک خیابان ملک کوچه بانک ملی ۱۷۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰__۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
3746 ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ اراک خیابان امام کوچه کبابی ملی ۱۳۵ ۴,۵۰۰,۰۰۰__۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3745 ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ اراک خیابان دانشگاه خیابان قیام کوچه انتظار ۷۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰__۸۰۰,۰۰۰ تومان
3742 ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۷۵ ۳۰__۴۵۰,۰۰۰ تومان
3741 ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ اراک خیابان هپکو گلزار ۱۱۰ ۴,۲۵۰,۰۰۰__۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3740 ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ اراک اوحدی کوچه دانشجو ۱۲۰ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3738 ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ اراک خیابان دانشگاه میدان نماز کوچه رز ۱۳۲ ۳,۹۰۰,۰۰۰__۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3736 ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ اراک بلوار میرزای شیرازی کوچه دانشجو ۱۶۴ ۶,۰۰۰,۰۰۰__۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3731 ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۴۳ ۴,۵۰۰,۰۰۰__۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3729 ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ اراک خیابان دانشگاه خیابان بهزیستی ۱۲۵ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰__۶۰۰,۰۰۰ تومان
3719 ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ اراک هپکو فاز 3 ۱۰۰ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3717 ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ اراک شهر صنعتی منطقه 4 ۸۹ ۳,۲۶۰,۰۰۰__۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3712 ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۲۵ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰__۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3680 ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ اراک مصطفی خمینی گلستان 20 ۱۱۵ ۴,۰۰۰,۰۰۰__۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3679 ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۲۲۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰__۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3678 ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ اراک ابتدای خیابان امام اوچه انتقال خون ۱۱۷ ۲,۶۵۰,۰۰۰__۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3675 ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۶۲ ۴,۵۰۰,۰۰۰__۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3673 ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ اراک فاز یک هپکو بلوار الغدیر ۱۶۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰__۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3669 ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ اراک ایت اله غفاری کوچه سعیدی ۸۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰__۸۵۰,۰۰۰ تومان
3668 ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ اراک خیابان خرم کوچه امانی راد ۸۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰__۷۰۰,۰۰۰ تومان
3665 ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ اراک خیابان ملک کوچه پشتاره ۱۰۶ ۳,۷۷۰,۰۰۰__۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3662 ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ اراک انبار جهاد اتحاد ۱۲۶ ۳,۶۵۰,۰۰۰__۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3661 ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۴۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰__۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3660 ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ اراک مسکن خیابان رازی ۱۵۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰__۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
3658 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ اراک دروازه تهران ۱۴۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰__۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3656 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ اراک خانه سازی احسان ۱۲۵ ۳,۴۰۰,۰۰۰__۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3653 ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ اراک مسکن ۸۵ ۴,۷۰۰,۰۰۰__۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش زمين با سند منگوله دار قيمت استثناييمشارکت در ساخت..........کلیک کنیدپيش فروش اپارتمان در كليه مناطق اراكتخريب و بازسازي ملك توسط مهندس معمارخريد و فروش زمينهاي مسكوني و غير مسكونيرهن و اجاره واحد هاي تجاري اداري بر خ خرممعاوضه ملك شما با بهترين گزينه هاي موجود
سایت املاک بیشه
کانال تلگرام املاک بیشه