نتایج جستجو - روی شماره سریال ملک کلیک کنید
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ قیمت متری/کل
3956 ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ اراک خیابان هپکو خیابان نواب خیام 4 ۱۱۰ ۵,۶۵۰,۰۰۰__۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3947 ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ اراک خیابان خرم کوچه مهدیه پایین تر از ستارخان ۱۶۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰__۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3934 ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ اراک خیابان شریعتی بر خیابان اصلی ۱۳۴ ۸,۳۰۰,۰۰۰__۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3930 ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۲۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰__۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3928 ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ اراک شهرک معلم کوچه بشارت ۸۵ ۳,۵۵۰,۰۰۰__۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3926 ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ اراک انبار جهاد کوچه اعتماد ۵۵ ۴,۵۵۰,۰۰۰__۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3924 ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ اراک خیابان شریعتی کوچه سلامت ۷۳ ۶,۲۰۰,۰۰۰__۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3916 ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۴۲ ۶,۳۰۰,۰۰۰__۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3915 ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ اراک خیابان خرم کوچه قائمی زاده ۸۷ ۰__۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3914 ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ اراک اوحدی خیابان سپهدار ۹۸ ۵,۵۰۰,۰۰۰__۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
3913 ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ اراک مصطفی خمینی گلستان 10 ۱۳۵ ۶,۸۰۰,۰۰۰__۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3910 ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ اراک خیابان دانشگاه کوچه شیخ طوسی ۱۱۳ ۶,۳۵۰,۰۰۰__۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3900 ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ اراک خیابان دانشگاه میدان نماز ۹۸ ۵,۴۰۰,۰۰۰__۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3898 ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ اراک بلوار جهان پناه ۱۰۶ ۵,۷۵۰,۰۰۰__۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3888 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه یخچال ۷۰ ۴,۳۰۰,۰۰۰__۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3881 ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ اراک خیابان جهرم کوچه بنفشه ۱۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰__۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3880 ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ اراک خیابان خرم کوچه نسترن ۱۹۵ ۶,۰۰۰,۰۰۰__۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3872 ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ اراک خیابان دانشگاه ابتدای خانه سازی ۸۵ ۶,۲۰۰,۰۰۰__۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3871 ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ اراک خیابان دانشگاه ابتدای خانه سازی ۱۱۵ ۶,۲۰۰,۰۰۰__۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3869 ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ اراک خیابان امام خمینی کوچه میرهاشمی ۱۵۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰__۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3861 ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ اراک خیابان هپکو کوچه رازی ۹۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰__۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3860 ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ اراک هپکو سمت پارک الغدیر ۱۲۴ ۶,۵۰۰,۰۰۰__۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3856 ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ اراک خیابان هپکو خیابان امام حسین کوچه گلزار ۱۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰__۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3854 ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۳۸ ۶,۲۰۰,۰۰۰__۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3852 ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ اراک خیابان هپکو خیابان نواب ۱۶۳ ۶,۱۰۰,۰۰۰__۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3846 ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ اراک تنهای مسکن بلوار گلها ۱۳۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰__۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3842 ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ اراک میدان شریعتی ۱۰۶ ۵,۵۰۰,۰۰۰__۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3839 ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ اراک انتهای مسکن بلوار گلها ۱۲۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰__۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3834 ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ اراک خیابان دانشگاه خیابان بهزیستی ۱۲۰ ۴,۷۵۰,۰۰۰__۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3831 ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ اراک شهرک پردیس 1 بلوار امام علی ۱۱۷ ۴,۲۰۰,۰۰۰__۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3815 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه راستین ۱۱۴ ۵,۲۰۰,۰۰۰__۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3810 ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ اراک میدان شریعتی کنار دانشگاه کوچه ادیب ۹۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰__۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3801 ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ اراک خیابان هپکو خیابان ابوریحان ۱۰۶ ۴,۷۰۰,۰۰۰__۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3800 ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ اراک خیابان جنت ۱۶۱ ۶,۵۰۰,۰۰۰__۱,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3789 ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ اراک خیابان دانشگاه کوچه شیخ طوسی ۱۶۲ ۶,۰۰۰,۰۰۰__۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3788 ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ اراک خیابان جهرم 12 متری فخار ۱۱۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰__۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3787 ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه راستین ۱۳۸ ۵,۳۰۰,۰۰۰__۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3782 ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ اراک خیابان مدرس کوچه راستین ۱۳۸ ۵,۰۰۰,۰۰۰__۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3781 ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ اراک زیر پل شهر صنعتی انتهای مسکن ۱۴۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰__۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3766 ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ اراک خیابان جنت ۸۲ ۰__۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن و اجاره واحد هاي تجاري اداري بر خ خرمفروش زمين با سند منگوله دار قيمت استثناييتخريب و بازسازي ملك توسط مهندس معمارمشارکت در ساخت..........کلیک کنیدمعاوضه ملك شما با بهترين گزينه هاي موجودخريد و فروش زمينهاي مسكوني و غير مسكونيپيش فروش اپارتمان در كليه مناطق اراك
سایت املاک بیشه
کانال تلگرام املاک بیشه