نتایج جستجو - روی شماره سریال ملک کلیک کنید
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ قیمت متری/کل
3558 ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ اراک خیابان خرم کوچه افتخار ۱۱۵ ۴,۲۰۰,۰۰۰+۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3556 ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ اراک خیابان خرم کوچه شقایق ۹۶ ۳,۱۲۵,۰۰۰+۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3550 ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۰۸ ۲,۸۵۰,۰۰۰+۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3549 ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ اراک خیابان امام قبل از جهانگیری ۱۸۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰+۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3548 ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ اراک خانه سازی گلستان 2 ۱۱۴ ۰+۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3547 ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه دوست محمدی ۶۸ ۲,۳۵۰,۰۰۰+۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3538 ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه راستین ۹۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰+۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3536 ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ اراک خیابان دانشگاه خیابان بهزیستی ۱۱۷ ۴,۲۰۰,۰۰۰+۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3525 ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ اراک مصطفی خمینی خیابان نوید کوچه مرادیان ۱۰۰ ۳,۶۵۰,۰۰۰+۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3524 ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ اراک خیابان ملک کوچه حکمت ۹۹ ۲,۶۰۰,۰۰۰+۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3520 ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ اراک پل برق کوچه نصر ۸۵ ۲,۹۵۰,۰۰۰+۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3518 ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ اراک زیر پل شهر صنعتی بلوار گلها ۷۸ ۲,۸۵۰,۰۰۰+۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3513 ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ اراک خیابان امام از سمت میدان ولیعصر روبروی داروخانه امیرکبیر ۸۵ ۲,۸۰۰,۰۰۰+۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3506 ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ اراک خیابان هپکو گلزار 4 ۱۱۲ ۳,۳۰۰,۰۰۰+۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3500 ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ اراک باغ ملی کوچه کناری پاساژ گلستان ۸۳ ۴,۰۰۰,۰۰۰+۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3498 ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۱۲ ۴,۲۰۰,۰۰۰+۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3497 ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ اراک خیابان دانشگاه انبار جهاد اعتماد 5 ۵۴ ۰+۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3488 ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه راستین ۱۴۵ ۳,۴۵۰,۰۰۰+۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3487 ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس یاس 15 ۹۶ ۰+۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3480 ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ اراک مصطفی خمینی گلستان 5 ۱۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰+۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3475 ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ اراک فاز 1 هپکو روبروی پارک الغدیر ۱۱۵ ۳,۴۰۰,۰۰۰+۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3474 ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ اراک خیابان دانشگاه خیابان قیام روبروی خیابان شهروند ۱۲۵ ۳,۴۰۰,۰۰۰+۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3471 ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ اراک خیابان خرم کوچه مهديه ۱۲۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰+۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3469 ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ اراک شهرک فاطمیه خیابان شهید دولت ۵۸ ۲,۲۰۰,۰۰۰+۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3459 ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ اراک خیابان خرم کوچه بهداری نفت ۸۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰+۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3436 ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ اراک مسکن ۱۲۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰+۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3431 ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۰۱ ۲,۳۰۰,۰۰۰+۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
3429 ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۲۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰+۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3421 ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ اراک مصطفی خمینی خیابان نوید ۱۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰+۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3411 ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ اراک خانه سازی احسان 18 ۱۰۵ ۲,۹۰۰,۰۰۰+۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3405 ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ اراک خیابان امام کوچه میر اشرفی ۱۵۵ ۳,۵۰۰,۰۰۰+۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3396 ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ اراک بلوار جهان پناه ۱۰۲ ۳,۲۰۰,۰۰۰+۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3390 ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ اراک خیابان خرم کوچه دلگشا ۱۳۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰+۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3387 ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه راستین ۱۵۲ ۳,۵۰۰,۰۰۰+۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3379 ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ اراک مصطفی خمینی روبروی پارک مادر ۱۰۱ ۲,۸۰۰,۰۰۰+۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3364 ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ اراک خیابان خرم کوچه مهدیه ۹۰ ۴,۳۰۰,۰۰۰+۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3350 ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ اراک خیابان امام نرسیده به پل ابودر ۱۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰+۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3345 ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۳۲ ۳,۳۰۰,۰۰۰+۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3335 ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ اراک خیابان ملک کوچه فریدی ۱۳۳ ۴,۱۰۰,۰۰۰+۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3334 ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ اراک شهرک گردو ۶۴ ۱,۸۰۰,۰۰۰+۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پيش فروش اپارتمان در كليه مناطق اراكتخريب و بازسازي ملك توسط مهندس معمارخريد و فروش زمينهاي مسكوني و غير مسكونيفروش زمين با سند منگوله دار قيمت استثناييمعاوضه ملك شما با بهترين گزينه هاي موجودمشارکت در ساخت..........کلیک کنیدرهن و اجاره واحد هاي تجاري اداري بر خ خرم
سایت املاک بیشه
کانال تلگرام املاک بیشه