نتایج جستجو - روی شماره سریال ملک کلیک کنید
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ قیمت متری/کل
3886 ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ اراک مسکن خیابان بوعلی ۷۶ ۳,۸۰۰,۰۰۰__۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3885 ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۰۲ ۵,۶۰۰,۰۰۰__۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3883 ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ اراک خیابان دانشگاه کوچه یخچال ۱۳۱ ۶,۲۰۰,۰۰۰__۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3881 ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ اراک خیابان جهرم کوچه بنفشه ۱۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰__۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3880 ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ اراک خیابان خرم کوچه نسترن ۱۹۵ ۶,۰۰۰,۰۰۰__۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3872 ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ اراک خیابان دانشگاه ابتدای خانه سازی ۸۵ ۶,۲۰۰,۰۰۰__۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3871 ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ اراک خیابان دانشگاه ابتدای خانه سازی ۱۱۵ ۶,۲۰۰,۰۰۰__۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3869 ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ اراک خیابان امام خمینی کوچه میرهاشمی ۱۵۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰__۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3861 ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ اراک خیابان هپکو کوچه رازی ۹۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰__۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3860 ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ اراک هپکو سمت پارک الغدیر ۱۲۴ ۶,۵۰۰,۰۰۰__۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3856 ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ اراک خیابان هپکو خیابان امام حسین کوچه گلزار ۱۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰__۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3854 ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۳۸ ۶,۲۰۰,۰۰۰__۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3852 ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ اراک خیابان هپکو خیابان نواب ۱۶۳ ۶,۱۰۰,۰۰۰__۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3846 ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ اراک تنهای مسکن بلوار گلها ۱۳۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰__۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3844 ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ اراک ایت اله غفاری اربعین پایین ۹۶ ۰__۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3842 ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ اراک میدان شریعتی ۱۰۶ ۵,۵۰۰,۰۰۰__۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3839 ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ اراک انتهای مسکن بلوار گلها ۱۲۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰__۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3834 ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ اراک خیابان دانشگاه خیابان بهزیستی ۱۲۰ ۴,۷۵۰,۰۰۰__۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3831 ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ اراک شهرک پردیس 1 بلوار امام علی ۱۱۷ ۴,۲۰۰,۰۰۰__۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3815 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه راستین ۱۱۴ ۵,۲۰۰,۰۰۰__۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3810 ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ اراک میدان شریعتی کنار دانشگاه کوچه ادیب ۹۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰__۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3801 ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ اراک خیابان هپکو خیابان ابوریحان ۱۰۶ ۴,۷۰۰,۰۰۰__۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3800 ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ اراک خیابان جنت ۱۶۱ ۶,۵۰۰,۰۰۰__۱,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3789 ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ اراک خیابان دانشگاه کوچه شیخ طوسی ۱۶۲ ۶,۰۰۰,۰۰۰__۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3788 ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ اراک خیابان جهرم 12 متری فخار ۱۱۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰__۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3787 ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه راستین ۱۳۸ ۵,۳۰۰,۰۰۰__۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3782 ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ اراک خیابان مدرس کوچه راستین ۱۳۸ ۵,۰۰۰,۰۰۰__۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3781 ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ اراک زیر پل شهر صنعتی انتهای مسکن ۱۴۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰__۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3766 ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ اراک خیابان جنت ۸۲ ۰__۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3747 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ اراک خیابان ملک کوچه بانک ملی ۱۷۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰__۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
3741 ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ اراک خیابان هپکو گلزار ۱۱۰ ۴,۲۵۰,۰۰۰__۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3731 ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۴۳ ۴,۵۰۰,۰۰۰__۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3717 ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ اراک شهر صنعتی منطقه 4 ۸۹ ۳,۲۶۰,۰۰۰__۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3679 ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۲۲۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰__۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3678 ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ اراک ابتدای خیابان امام اوچه انتقال خون ۱۱۷ ۲,۶۵۰,۰۰۰__۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3648 ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس یاس 24 ۷۳ ۰__۱۴۰ تومان
3628 ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ اراک ابتدای خیابان قائم مقام ۱۰۰ ۳,۹۰۰,۰۰۰__۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3625 ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۸۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰__۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3620 ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ اراک فاز 2 هپکو شهریور ۱۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰__۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3612 ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ اراک مسکن ۱۳۲ ۴,۰۰۰,۰۰۰__۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
معاوضه ملك شما با بهترين گزينه هاي موجودرهن و اجاره واحد هاي تجاري اداري بر خ خرمپيش فروش اپارتمان در كليه مناطق اراكتخريب و بازسازي ملك توسط مهندس معمارخريد و فروش زمينهاي مسكوني و غير مسكونيمشارکت در ساخت..........کلیک کنیدفروش زمين با سند منگوله دار قيمت استثنايي
سایت املاک بیشه
کانال تلگرام املاک بیشه