نتایج جستجو - روی شماره سریال ملک کلیک کنید
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ مبلغ رهن/اجاره
3778 ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۰۶ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3777 ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ اراک خیابان دانشگاه کوچه شیخ طوسی ۱۲۷ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰__۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3775 ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۹۰ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3772 ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ اراک شهرک الهیه میدان مسکن ۶۷ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3769 ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ اراک خیابان دانشگاه خیابان قیام انتظار ۷۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰__۷۰۰,۰۰۰ تومان
3764 ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه یاس ۹۰ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3757 ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۲۰ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3756 ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ازاک عباس اباد نزدیک هلال احمر ۲۱۰ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3745 ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ اراک خیابان دانشگاه خیابان قیام کوچه انتظار ۷۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰__۸۰۰,۰۰۰ تومان
3742 ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۷۵ ۳۰__۴۵۰,۰۰۰ تومان
3740 ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ اراک اوحدی کوچه دانشجو ۱۲۰ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3729 ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ اراک خیابان دانشگاه خیابان بهزیستی ۱۲۵ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰__۶۰۰,۰۰۰ تومان
3719 ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ اراک هپکو فاز 3 ۱۰۰ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3712 ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۲۵ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰__۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3669 ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ اراک ایت اله غفاری کوچه سعیدی ۸۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰__۸۵۰,۰۰۰ تومان
3668 ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ اراک خیابان خرم کوچه امانی راد ۸۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰__۷۰۰,۰۰۰ تومان
3660 ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ اراک مسکن خیابان رازی ۱۵۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰__۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
3652 ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۰۵ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰__۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3539 ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ اراک مسکن پشت دادگستری بهار3 ۱۲۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰__۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
3535 ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه ارشاد ۷۲ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3302 ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ اراک دروازه تهران کوچه دوست محمدی ۱۴۵ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰__۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
3183 ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ اراک خیابان خرم کوچه شهید افتخار ۱۳۰ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰__۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش زمين با سند منگوله دار قيمت استثناييمشارکت در ساخت..........کلیک کنیدخريد و فروش زمينهاي مسكوني و غير مسكونيمعاوضه ملك شما با بهترين گزينه هاي موجودتخريب و بازسازي ملك توسط مهندس معماررهن و اجاره واحد هاي تجاري اداري بر خ خرمپيش فروش اپارتمان در كليه مناطق اراك
سایت املاک بیشه
کانال تلگرام املاک بیشه