نتایج جستجو - روی شماره سریال ملک کلیک کنید
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ قیمت متری/کل
3959 ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۲۴۴ ۵,۱۰۰,۰۰۰__۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3946 ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ اراک انبار جهاد کوچه اخوت ۲۰۰ ۰__۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3932 ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ اراک فاز 2 هپکو کوچه شهریور ۱۲۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰__۵۰۰,۰۰۰ تومان
3925 ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ اراک مصطفی خمینی خیابان نوید ۲۰۰ ۷,۷۵۰,۰۰۰__۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3918 ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ اراک شن کش خیابان توکلی ۶۵ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰__۲۰۰,۰۰۰ تومان
3909 ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ اراک فاطمیه خیابان عطرت ۲۱۶ ۰__۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3907 ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ اراک خیابان جهانگیری خیابان مفتح ۱۷۰ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3906 ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ اراک خیابان ادبجو خیابان عاشورا ۸۵ ۶,۰۰۰,۰۰۰__۵۰۰,۰۰۰ تومان
3901 ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ اراک بلوار میرزای شیرازی کوچه ناگهی ۱۳۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰__۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
3897 ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ اراک خیابان جهرم ۱۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰__۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3896 ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ اراک خیابان ملک کوچه ابطحی ۱۱۲ ۶,۵۰۰,۰۰۰__۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3894 ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ اراک خیابان هپکو کوچه غدیر خم ۴۵ ۳,۴۰۰,۰۰۰__۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3890 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ اراک دروازه تهران کوچه دوست محمدی ۸۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰__۸۰۰,۰۰۰ تومان
3884 ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ اراک قنات ناصری خیابان افتخار ۲۰۰ ۰__۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3879 ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ اراک خیابان هپکو خیابان نواب کوچه خیام ۱۳۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰__۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
3878 ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ اراک مصطفی خمینی بهار 12 ۱۱۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰__۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3866 ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه یخچال ۵۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰__۵۰۰,۰۰۰ تومان
3865 ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه یخچال ۱۳۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰__۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3859 ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ اراک شهرک پردیس 1 کوچه نیلوفر ۱۳۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3857 ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ اراک خیابان دانشگاه نرسیده به خانه سازی ۲۲۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰__۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3855 ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ اراک خیابان دانشگاه کوچه یخچال ۱۲۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰__۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3847 ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ اراک خیابان دانشگاه کوچه شیخ طوسی ۴۵ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰__۳۰۰,۰۰۰ تومان
3841 ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ اراک خیابان محسنی کوچه یافت ۱۵۵ ۰__۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3840 ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ اراک خیابان ادبجو حوالی کوچه فتحعلی ۱۸۷ ۰__۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3830 ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ اراک ایت اله غفاری ۷۰ ۰__۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3829 ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ اراک میدان حافظ کوی بهاران ۱۲۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰__۹۰۰,۰۰۰ تومان
3828 ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ اراک خیابان دانشگاه خیابان بهزیستی ۱۷۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰__۳۰۰,۰۰۰ تومان
3827 ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ اراک خیابان امام کوچه بانک خون ۱۶۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰__۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3826 ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ اراک خیابان امام کوچه کتابخانه ۸۴ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰__۶۰۰,۰۰۰ تومان
3822 ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ اراک هپکو کوچه شهید مسلمی ۱۱۰ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3819 ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ اراک بلوار قدوسی کوچه سلطانی ۹۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰__۸۰۰,۰۰۰ تومان
3805 ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ اراک خیابان امام کوچه کتابخانه ۸۴ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰__۷۵۰,۰۰۰ تومان
3797 ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ اراک خیابان هپکو بر خیابان ۳۰۰ ۰__۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3796 ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ اراک ابتدای خیابان هپکو ۱۱۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰__۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
3786 ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ اراک خیابان دانشگاه خیابان بهزیستی ۱۶۰ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰__۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3780 ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ اراک ایت اله غفاری ۲۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰__۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3768 ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ اراک خیابان امام کوچه مهدیه ۹۷ ۰__۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3752 ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه معراج ۵۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰__۴۰۰,۰۰۰ تومان
3737 ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ اراک خیابان خرم کوچه مبارزان ۱۱۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰__۸۰۰,۰۰۰ تومان
3734 ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ اراک هپکو کوچه غدیر خم ۲۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰__۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخريب و بازسازي ملك توسط مهندس معمارخريد و فروش زمينهاي مسكوني و غير مسكونيفروش زمين با سند منگوله دار قيمت استثناييرهن و اجاره واحد هاي تجاري اداري بر خ خرممشارکت در ساخت..........کلیک کنیدمعاوضه ملك شما با بهترين گزينه هاي موجودپيش فروش اپارتمان در كليه مناطق اراك
سایت املاک بیشه
کانال تلگرام املاک بیشه