نتایج جستجو - روی شماره سریال ملک کلیک کنید
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ قیمت متری/کل
3658 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ اراک دروازه تهران ۱۴۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰__۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3657 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ اراک خیابان خرم کوچه مهدیه ۷۵ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰__۴۰۰,۰۰۰ تومان
3656 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ اراک خانه سازی احسان ۱۲۵ ۳,۴۰۰,۰۰۰__۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3655 ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ اراک عباس اباد ۱۷۵ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰__۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
3654 ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ اراک خیابان خرم کوچه خرم ۹۵ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3653 ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ اراک مسکن ۸۵ ۴,۷۰۰,۰۰۰__۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3652 ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۰۵ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰__۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3651 ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ اراک دروازه تهران ۸۵ ۰__۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3650 ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ اراک عباس اباد اطراف پاساژ جلالی ۱۰۵ ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3649 ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ اراک خیابان ملک کوچه پشتاره ۱۲۰ ۰__۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3648 ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس یاس 24 ۷۳ ۰__۱۴۰ تومان
3646 ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ اراک خیابان دانشگاه کوچه شیخ طوسی ۷۵ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3645 ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ اراک فاز 2 هپکو شهریور ۱۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰__۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3644 ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۹۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰__۵۵۰,۰۰۰ تومان
3643 ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۳۵ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3641 ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ اراک ابتدای خیابان قائم مقام ۴۵ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰__۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
3640 ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ اراک ابتدای خیابان فائم مقام ۵۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰__۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3638 ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ اراک انوری بالا ۷۷ ۰__۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3637 ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ اراک مسکن خیابان بوعلی ۱۴۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰__۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3636 ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ اراک خیابان ملک ۱۴ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰__۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3635 ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ اراک خیابان ملک ۳۵ ۰__۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3634 ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ اراک خیابان خرم ۶۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰__۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
3633 ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ اراک خیابان ملک ۳۶۳ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰__۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3632 ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ اراک هپکو کوچه راست گردانی ۱۰۸ ۳,۳۵۰,۰۰۰__۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3631 ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه راستین ۲۵۷ ۰__۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3630 ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۸۵ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3629 ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ اراک خیابان دانشگاه کوچه بهبهانی ۱۳۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰__۷۰۰,۰۰۰ تومان
3628 ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ اراک ابتدای خیابان قائم مقام ۱۰۰ ۳,۹۰۰,۰۰۰__۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3627 ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ اراک خیابان امام کوچه گلشن کوچه شهید سلطانی ۱۱۵ ۰__۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3625 ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۸۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰__۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3624 ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ اراک بلوار قدوسی ۱۴۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰__۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3623 ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ اراک خیابات خرم کوچه مبارزان ۱۳۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰__۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3622 ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰__۹۰۰,۰۰۰ تومان
3621 ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ اراک شهرک الهیه حوالی میدان مسکن ۹۲ ۱,۹۰۰,۰۰۰__۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3620 ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ اراک فاز 2 هپکو شهریور ۱۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰__۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3619 ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ اراک انبار جهاد ۸۶ ۲,۴۰۰,۰۰۰__۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3617 ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ اراک خیابان شریعتی ۱۴۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰__۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3615 ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ اراک خیابان قدوسی ۸۵ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰__۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3612 ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ اراک مسکن ۱۳۲ ۴,۰۰۰,۰۰۰__۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3611 ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ اراک خیابان طالقانی روبروی پل باقی زاده ۸۸ ۱,۷۰۰,۰۰۰__۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشارکت در ساخت..........کلیک کنیدرهن و اجاره واحد هاي تجاري اداري بر خ خرممعاوضه ملك شما با بهترين گزينه هاي موجودپيش فروش اپارتمان در كليه مناطق اراكتخريب و بازسازي ملك توسط مهندس معمارخريد و فروش زمينهاي مسكوني و غير مسكونيفروش زمين با سند منگوله دار قيمت استثنايي
سایت املاک بیشه
کانال تلگرام املاک بیشه