نتایج جستجو - روی شماره سریال ملک کلیک کنید
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ قیمت متری/کل
3886 ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ اراک مسکن خیابان بوعلی ۷۶ ۳,۸۰۰,۰۰۰__۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3885 ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۰۲ ۵,۶۰۰,۰۰۰__۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3884 ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ اراک قنات ناصری خیابان افتخار ۲۰۰ ۰__۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3883 ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ اراک خیابان دانشگاه کوچه یخچال ۱۳۱ ۶,۲۰۰,۰۰۰__۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3882 ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ اراک اعلم الهدی پشت بیمارستان امیرکبیر ۹۵ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3881 ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ اراک خیابان جهرم کوچه بنفشه ۱۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰__۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3880 ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ اراک خیابان خرم کوچه نسترن ۱۹۵ ۶,۰۰۰,۰۰۰__۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3879 ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ اراک خیابان هپکو خیابان نواب کوچه خیام ۱۳۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰__۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
3878 ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ اراک مصطفی خمینی بهار 12 ۱۱۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰__۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3876 ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۲۵ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰__۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
3875 ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه راستین ۱۳۳ ۵,۷۰۰,۰۰۰__۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3874 ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ اراک خیابان جهرم خیابان مطهری ۱۱۵ ۴,۸۰۰,۰۰۰__۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3873 ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ اراک انبار جهاد کوچه ایثار ۱۳۵ ۵,۳۰۰,۰۰۰__۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3872 ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ اراک خیابان دانشگاه ابتدای خانه سازی ۸۵ ۶,۲۰۰,۰۰۰__۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3871 ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ اراک خیابان دانشگاه ابتدای خانه سازی ۱۱۵ ۶,۲۰۰,۰۰۰__۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3869 ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ اراک خیابان امام خمینی کوچه میرهاشمی ۱۵۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰__۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3868 ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ اراک خیابان هپکو کوچه هادی ۱۵۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰__۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3867 ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ اراک خیابان هپکو خیابان نواب کوچه خیام ۱۳۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰__۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
3866 ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه یخچال ۵۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰__۵۰۰,۰۰۰ تومان
3865 ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه یخچال ۱۳۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰__۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3864 ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۳ ۳,۰۰۰,۰۰۰__۴۰۰,۰۰۰ تومان
3861 ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ اراک خیابان هپکو کوچه رازی ۹۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰__۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3860 ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ اراک هپکو سمت پارک الغدیر ۱۲۴ ۶,۵۰۰,۰۰۰__۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3859 ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ اراک شهرک پردیس 1 کوچه نیلوفر ۱۳۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3858 ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ اراک مصطفی خمینی بهار 12 ۱۲۰ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3857 ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ اراک خیابان دانشگاه نرسیده به خانه سازی ۲۲۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰__۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3856 ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ اراک خیابان هپکو خیابان امام حسین کوچه گلزار ۱۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰__۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3855 ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ اراک خیابان دانشگاه کوچه یخچال ۱۲۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰__۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3854 ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۳۸ ۶,۲۰۰,۰۰۰__۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3853 ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ اراک دروازه تهران مجتمع پارس ۲۸ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰__۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3852 ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ اراک خیابان هپکو خیابان نواب ۱۶۳ ۶,۱۰۰,۰۰۰__۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3850 ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ اراک مصطفی خمینی خیابان نوید ۱۰۴ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰__۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
3849 ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ اراک خیابان دانشگاه حوالی میدان نماز ۱۱۷ ۵,۵۰۰,۰۰۰__۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3847 ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ اراک خیابان دانشگاه کوچه شیخ طوسی ۴۵ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰__۳۰۰,۰۰۰ تومان
3846 ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ اراک تنهای مسکن بلوار گلها ۱۳۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰__۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3844 ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ اراک ایت اله غفاری اربعین پایین ۹۶ ۰__۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3843 ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ اراک خانه سازی گلستان ۱۱۵ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰__۷۰۰,۰۰۰ تومان
3842 ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ اراک میدان شریعتی ۱۰۶ ۵,۵۰۰,۰۰۰__۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3841 ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ اراک خیابان محسنی کوچه یافت ۱۵۵ ۰__۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3840 ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ اراک خیابان ادبجو حوالی کوچه فتحعلی ۱۸۷ ۰__۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
معاوضه ملك شما با بهترين گزينه هاي موجودفروش زمين با سند منگوله دار قيمت استثناييتخريب و بازسازي ملك توسط مهندس معمارمشارکت در ساخت..........کلیک کنیدپيش فروش اپارتمان در كليه مناطق اراكرهن و اجاره واحد هاي تجاري اداري بر خ خرمخريد و فروش زمينهاي مسكوني و غير مسكوني
سایت املاک بیشه
کانال تلگرام املاک بیشه