نتایج جستجو - روی شماره سریال ملک کلیک کنید
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ قیمت متری/کل
3813 ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ اراک مصطفی خمینی گلزار ۱۶۰ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3812 ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ اراک دروازه تهران ۱۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰__۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3811 ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ اراک شهرک الهیه ۱۰۶ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3810 ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ اراک میدان شریعتی کنار دانشگاه کوچه ادیب ۹۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰__۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3809 ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۱۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰__۵۵۰,۰۰۰ تومان
3808 ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ اراک خیابان خرم کوچه توحید ۱۲۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰__۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3807 ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ اراک بهاران 13 ۱۰۰ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3806 ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ اراک فاز یک هپکو خیابان ولایت ۸۳ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3805 ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ اراک خیابان امام کوچه کتابخانه ۸۴ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰__۷۵۰,۰۰۰ تومان
3804 ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ شهر صنعتی انتهای خیابان پامچال ۱۱۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰__۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
3803 ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۴۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰__۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3802 ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ اراک خیابان مدرس کوچه راستین ۱۳۱ ۵,۰۰۰,۰۰۰__۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3801 ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ اراک خیابان هپکو خیابان ابوریحان ۱۰۶ ۴,۷۰۰,۰۰۰__۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3800 ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ اراک خیابان جنت ۱۶۱ ۶,۵۰۰,۰۰۰__۱,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3798 ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ اراک خیابان هپکو فاز 1 ۱۴۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰__۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
3797 ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ اراک خیابان هپکو بر خیابان ۳۰۰ ۰__۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3796 ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ اراک ابتدای خیابان هپکو ۱۱۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰__۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
3795 ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ اراک خیابان خرم کوچه نسترن ۲۰۰ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3794 ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ اراک خیابان هپکو ۱۰۷ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰__۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
3793 ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ اراک مصطفی خمینی خیابان نوید ۹۷ ۶,۰۰۰,۰۰۰__۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3792 ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ اراک عباس اباد حوالی امامزاده ۱۶۰ ۵,۳۰۰,۰۰۰__۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3789 ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ اراک خیابان دانشگاه کوچه شیخ طوسی ۱۶۲ ۶,۰۰۰,۰۰۰__۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3788 ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ اراک خیابان جهرم 12 متری فخار ۱۱۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰__۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3787 ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه راستین ۱۳۸ ۵,۳۰۰,۰۰۰__۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3786 ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ اراک خیابان دانشگاه خیابان بهزیستی ۱۶۰ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰__۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3785 ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ اراک دروازه تهران کوچه بانک خون ۱۲۵ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3784 ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ اراک انتهای مسکن خیابان دادگستر ۱۲۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰__۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
3783 ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۰۰ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3782 ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ اراک خیابان مدرس کوچه راستین ۱۳۸ ۵,۰۰۰,۰۰۰__۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3781 ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ اراک زیر پل شهر صنعتی انتهای مسکن ۱۴۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰__۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3780 ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ اراک ایت اله غفاری ۲۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰__۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3779 ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۳۰ ۰__۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3777 ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ اراک خیابان دانشگاه کوچه شیخ طوسی ۱۲۷ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰__۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3776 ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه وحدت ۱۲۲ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰__۸۰۰,۰۰۰ تومان
3772 ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ اراک شهرک الهیه میدان مسکن ۶۷ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3771 ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ اراک دروازه تهران ۲۴۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰__۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
3769 ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ اراک خیابان دانشگاه خیابان قیام انتظار ۷۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰__۷۰۰,۰۰۰ تومان
3768 ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ اراک خیابان امام کوچه مهدیه ۹۷ ۰__۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3767 ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۹۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰__۳۵۰,۰۰۰ تومان
3766 ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ اراک خیابان جنت ۸۲ ۰__۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
معاوضه ملك شما با بهترين گزينه هاي موجودخريد و فروش زمينهاي مسكوني و غير مسكونيتخريب و بازسازي ملك توسط مهندس معماررهن و اجاره واحد هاي تجاري اداري بر خ خرممشارکت در ساخت..........کلیک کنیدفروش زمين با سند منگوله دار قيمت استثناييپيش فروش اپارتمان در كليه مناطق اراك
سایت املاک بیشه
کانال تلگرام املاک بیشه