نتایج جستجو - روی شماره سریال ملک کلیک کنید
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ قیمت متری/کل
3800 ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ اراک خیابان جنت ۱۶۱ ۶,۵۰۰,۰۰۰__۱,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3797 ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ اراک خیابان هپکو بر خیابان ۳۰۰ ۰__۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3796 ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ اراک ابتدای خیابان هپکو ۱۱۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰__۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
3795 ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ اراک خیابان خرم کوچه نسترن ۲۰۰ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3794 ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ اراک خیابان هپکو ۱۰۷ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰__۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
3789 ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ اراک خیابان دانشگاه کوچه شیخ طوسی ۱۶۲ ۶,۰۰۰,۰۰۰__۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3788 ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ اراک خیابان جهرم 12 متری فخار ۱۱۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰__۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3787 ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه راستین ۱۳۸ ۵,۳۰۰,۰۰۰__۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3786 ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ اراک خیابان دانشگاه خیابان بهزیستی ۱۶۰ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰__۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3782 ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ اراک خیابان مدرس کوچه راستین ۱۳۸ ۵,۰۰۰,۰۰۰__۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3781 ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ اراک زیر پل شهر صنعتی انتهای مسکن ۱۴۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰__۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3780 ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ اراک ایت اله غفاری ۲۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰__۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3768 ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ اراک خیابان امام کوچه مهدیه ۹۷ ۰__۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3766 ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ اراک خیابان جنت ۸۲ ۰__۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3757 ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۲۰ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3752 ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه معراج ۵۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰__۴۰۰,۰۰۰ تومان
3750 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ اراک خیابان امام نرسیده به میدان ولیعصر ۶۴ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰__۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3749 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ اراک شهر صنعتی ۱۵۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰__۸۰۰,۰۰۰ تومان
3747 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ اراک خیابان ملک کوچه بانک ملی ۱۷۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰__۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
3746 ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ اراک خیابان امام کوچه کبابی ملی ۱۳۵ ۴,۵۰۰,۰۰۰__۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3742 ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۷۵ ۳۰__۴۵۰,۰۰۰ تومان
3741 ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ اراک خیابان هپکو گلزار ۱۱۰ ۴,۲۵۰,۰۰۰__۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3737 ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ اراک خیابان خرم کوچه مبارزان ۱۱۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰__۸۰۰,۰۰۰ تومان
3736 ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ اراک بلوار میرزای شیرازی کوچه دانشجو ۱۶۴ ۶,۰۰۰,۰۰۰__۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3734 ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ اراک هپکو کوچه غدیر خم ۲۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰__۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3731 ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۴۳ ۴,۵۰۰,۰۰۰__۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3727 ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ اراک خیابان حاج باشی ۱۶۰ ۰__۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3725 ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۶۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰__۴۰۰,۰۰۰ تومان
3722 ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ اراک دکتر حسابی کوچه بیژنی ۱۴۷ ۰__۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3718 ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ اراک خیابان شریعتی ۲۷۰ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰__۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3717 ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ اراک شهر صنعتی منطقه 4 ۸۹ ۳,۲۶۰,۰۰۰__۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3714 ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ اراک خیابان دانشگاه خیابان بهزیستی ۲۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰__۶۰۰,۰۰۰ تومان
3711 ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ اراک دکتر حسابی ۲۹۵ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰__۳,۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
3708 ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ اراک انتهای جهانگیری پاساژ چهار سوق ۱۷۰ ۰__۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3702 ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ اراک خیابان شریعتی ۲۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰__۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3701 ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ اراک خیابان شریعتی ۴۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰__۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3700 ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ اراک خیابان شریعتی ۱۵ ۶,۰۰۰,۰۰۰__۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
3699 ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ اراک روستای طرمزد ۱۰۰۰۰ ۰__۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3697 ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ اراک میدان شریعتی کوچه شهدای شبان ۱۱۳ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3696 ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ اراک جهانگیری حوالی مجتمع ورزشکاران ۱۸ ۰__۱۱۰ تومان
معاوضه ملك شما با بهترين گزينه هاي موجودمشارکت در ساخت..........کلیک کنیدپيش فروش اپارتمان در كليه مناطق اراكخريد و فروش زمينهاي مسكوني و غير مسكونيفروش زمين با سند منگوله دار قيمت استثناييرهن و اجاره واحد هاي تجاري اداري بر خ خرمتخريب و بازسازي ملك توسط مهندس معمار
سایت املاک بیشه
کانال تلگرام املاک بیشه