نتایج جستجو - روی شماره سریال ملک کلیک کنید
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ قیمت متری/کل
2921 ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ اراک خیابان امام خیابان میر اشرفی ۹۳ ۳,۲۰۰,۰۰۰__۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2918 ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۱۵ ۳,۳۰۰,۰۰۰__۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2897 ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ اراک کوی مسکن شاهد 1 ۶۷ ۲,۲۰۰,۰۰۰__۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2886 ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ اراک انتهای خرم ابتدای شریعتی ۱۰۴ ۲,۳۰۰__۲۴۰,۰۰۰ تومان
2878 ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ اراک فاز 2 هپکو ۱۳۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰__۵۰۰,۰۰۰ تومان
2862 ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۲۲۵ ۰__۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2855 ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ اراک بلوار میرزای شیرازی کوچه دانشجوکوچه معراج ۷۵ ۰__۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2839 ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ اراک خیابان امام کوچه مهدیه ۹۴ ۷,۰۰۰,۰۰۰__۵۰۰,۰۰۰ تومان
2835 ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ اراک بلوار شهید قدوسی ۸۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰__۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2826 ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ اراک هپکو فاز یک انتهای پارک معلم ۱۱۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰__۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2824 ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ اراک خیابان ملک 17 متری کوچه حبیبی ۱۳۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰__۹۰۰,۰۰۰ تومان
2809 ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ اراک بلوار جهان پناه ۲۲۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰__۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2805 ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ اراک خیابان هپکو خیابان نواب ۱۵۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰__۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2777 ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ اراک خیابان ادبجو کوچه کاروانسرایی ۱۶۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰__۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2776 ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه ارشاد ۷۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰__۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2766 ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ اراک باغ ملی ۱۵ ۰__۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2765 ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ اراک باغ ملی ۲۴ ۰__۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2763 ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ اراک خیابان خرم انتهای کوچه مبارزان ۱۱۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰__۴۰۰,۰۰۰ تومان
2704 ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ اراک منطقه گردشگری نظم آباد کوچه کوهسار ۲۱۱ ۳۵۰,۰۰۰__۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2703 ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ اراک جاده فراهان جاده میقان پایین تر از تالار باغ بردیا ۱۷۰۰۰ ۳۵,۰۰۰__۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2695 ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ خیابان هپکو خیابان جلالی کوچه امام حسن ۱۵۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰__۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2693 ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ اراک خیابان دانشگاه خیابان یخچال ۱۳۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰__۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2683 ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ اراک دکتر حسابی کوچه اردیبهشت ۸۸ ۰__۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2678 ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ خیابان شهید شیرودی [خرم ] کوچه افتخار بن بست شهید نقاشی ۲۳۸ ۳,۰۰۰,۰۰۰__۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2661 ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ اراک خیابان امام خیابان میرزای شیرازی بعد از پل برق کوچه نصر ۱۳۵ ۳,۱۰۰,۰۰۰__۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2646 ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ اراک خیابان دکتر حسابی بر خیابان اصلی ۱۹۰ ۰__۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2635 ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس خیابان دستغیب کوچه نظام علی فتحی ۱۳۶ ۲,۸۰۰,۰۰۰__۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2631 ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ اراک خیابان دانشگاه خیابان بهزیستی میدان شهروند ۱۷۵ ۳,۰۰۰,۰۰۰__۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2630 ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ اراک دروازه شهرجرد جنب بانک مسکن ۴۱۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰__۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2621 ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ اراک شهرک صنعتی ایبک اباد ۶۰۰۰ ۰__۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2620 ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ میدان شریعتی برج داریوش ۱۲۷ ۳,۶۰۰,۰۰۰__۴۵۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
2614 ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ اراک باغ ملی کوچه مرغی ها ۲۰ ۰__۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2613 ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۳۷ ۸,۰۰۰,۰۰۰__۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2604 ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ اراک انتهای بلوای جهان انتهای بلوار شهدای شبان ۹۵۰ ۰__۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2603 ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ اراک خیابان هپکو بر خیابان اصلی ۲۶۰ ۰__۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2601 ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ اراک خیابان امام کوچه انتقال خون کوچه شقایق ۱۲۵ ۳,۲۰۰,۰۰۰__۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2594 ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ اراک ابتدای جاده تهران ۲۲۰۰ ۰__۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2593 ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ اراک خیابان خرم مبارزان بعد از ستارخان ۱۵۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰__۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2585 ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ اراک خیابان هپکو خیابان امام حسین ۲۰۰ ۰__۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2583 ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ اراک انتهای حسین اباد بغدادی ۳۵۰۰ ۷۰,۰۰۰__۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خريد و فروش زمينهاي مسكوني و غير مسكونيمشارکت در ساخت..........کلیک کنیدپيش فروش اپارتمان در كليه مناطق اراكفروش زمين با سند منگوله دار قيمت استثناييتخريب و بازسازي ملك توسط مهندس معمارمعاوضه ملك شما با بهترين گزينه هاي موجودرهن و اجاره واحد هاي تجاري اداري بر خ خرم
سایت املاک بیشه
کانال تلگرام املاک بیشه