نتایج جستجو - روی شماره سریال ملک کلیک کنید
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ قیمت متری/کل
3916 ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۴۲ ۶,۳۰۰,۰۰۰__۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3915 ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ اراک خیابان خرم کوچه قائمی زاده ۸۷ ۰__۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3914 ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ اراک اوحدی خیابان سپهدار ۹۸ ۵,۵۰۰,۰۰۰__۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
3913 ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ اراک مصطفی خمینی گلستان 10 ۱۳۵ ۶,۸۰۰,۰۰۰__۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3910 ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ اراک خیابان دانشگاه کوچه شیخ طوسی ۱۱۳ ۶,۳۵۰,۰۰۰__۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3908 ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ اراک دروازه تهران کوچه دوست محمدی ۸۶ ۴,۴۰۰,۰۰۰__۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3902 ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ اراک انبار جهاد کوچه ایثار ۱۰۰ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3900 ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ اراک خیابان دانشگاه میدان نماز ۹۸ ۵,۴۰۰,۰۰۰__۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3898 ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ اراک بلوار جهان پناه ۱۰۶ ۵,۷۵۰,۰۰۰__۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3893 ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه راستین ۹۳ ۴,۱۰۰,۰۰۰__۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3891 ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه راستین ۷۵ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰__۸۵۰,۰۰۰ تومان
3888 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه یخچال ۷۰ ۴,۳۰۰,۰۰۰__۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3887 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ اراک دروازه تهران کوچه دوست محمدی ۱۱۲ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3883 ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ اراک خیابان دانشگاه کوچه یخچال ۱۳۱ ۶,۲۰۰,۰۰۰__۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3881 ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ اراک خیابان جهرم کوچه بنفشه ۱۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰__۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3880 ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ اراک خیابان خرم کوچه نسترن ۱۹۵ ۶,۰۰۰,۰۰۰__۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3875 ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه راستین ۱۳۳ ۵,۷۰۰,۰۰۰__۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3874 ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ اراک خیابان جهرم خیابان مطهری ۱۱۵ ۴,۸۰۰,۰۰۰__۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3873 ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ اراک انبار جهاد کوچه ایثار ۱۳۵ ۵,۳۰۰,۰۰۰__۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3872 ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ اراک خیابان دانشگاه ابتدای خانه سازی ۸۵ ۶,۲۰۰,۰۰۰__۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3871 ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ اراک خیابان دانشگاه ابتدای خانه سازی ۱۱۵ ۶,۲۰۰,۰۰۰__۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3869 ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ اراک خیابان امام خمینی کوچه میرهاشمی ۱۵۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰__۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3868 ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ اراک خیابان هپکو کوچه هادی ۱۵۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰__۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3861 ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ اراک خیابان هپکو کوچه رازی ۹۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰__۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3860 ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ اراک هپکو سمت پارک الغدیر ۱۲۴ ۶,۵۰۰,۰۰۰__۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3856 ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ اراک خیابان هپکو خیابان امام حسین کوچه گلزار ۱۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰__۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3854 ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۳۸ ۶,۲۰۰,۰۰۰__۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3852 ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ اراک خیابان هپکو خیابان نواب ۱۶۳ ۶,۱۰۰,۰۰۰__۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3850 ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ اراک مصطفی خمینی خیابان نوید ۱۰۴ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰__۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
3849 ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ اراک خیابان دانشگاه حوالی میدان نماز ۱۱۷ ۵,۵۰۰,۰۰۰__۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3846 ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ اراک تنهای مسکن بلوار گلها ۱۳۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰__۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3844 ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ اراک ایت اله غفاری اربعین پایین ۹۶ ۰__۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3842 ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ اراک میدان شریعتی ۱۰۶ ۵,۵۰۰,۰۰۰__۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3839 ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ اراک انتهای مسکن بلوار گلها ۱۲۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰__۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3838 ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ اراک خیابان هپکو فاز 1 رسالت ۱۲۲ ۵,۷۴۰,۰۰۰__۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3834 ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ اراک خیابان دانشگاه خیابان بهزیستی ۱۲۰ ۴,۷۵۰,۰۰۰__۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3833 ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ اراک خیابان جهرم کوچه شهید فیضی ۱۰۰ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3831 ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ اراک شهرک پردیس 1 بلوار امام علی ۱۱۷ ۴,۲۰۰,۰۰۰__۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3825 ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ اراک هپکو کوچه گلزار ۱۲۰ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
3821 ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ اراک خیابان خرم ۸۵ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰__۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن و اجاره واحد هاي تجاري اداري بر خ خرممشارکت در ساخت..........کلیک کنیدپيش فروش اپارتمان در كليه مناطق اراكمعاوضه ملك شما با بهترين گزينه هاي موجودتخريب و بازسازي ملك توسط مهندس معمارفروش زمين با سند منگوله دار قيمت استثناييخريد و فروش زمينهاي مسكوني و غير مسكوني
سایت املاک بیشه
کانال تلگرام املاک بیشه