نتایج جستجو - روی شماره سریال ملک کلیک کنید
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ قیمت متری/کل
3707 ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ اراک مصطفی خمینی بهار 10 ۱۱۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰__۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3704 ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ اراک خیابان هپکو کوچه هادی ۱۰۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰__۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3703 ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۸۸ ۰__۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3698 ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ اراک خیابان خرم انتهای دلگشا خیابان مهری ۹۳ ۲,۲۰۰,۰۰۰__۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3689 ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ اراک خیابان خرم انتهای کوچه کندی ۸۵ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰__۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
3688 ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ اراک دروازه تهران کوچه دوست محمدی ۱۴۸ ۴,۱۰۰,۰۰۰__۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3687 ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۲۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰__۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3684 ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ اراک خیابان دانشگاه خیابان بهزیستی ۱۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰__۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
3680 ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ اراک مصطفی خمینی گلستان 20 ۱۱۵ ۴,۰۰۰,۰۰۰__۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3679 ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۲۲۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰__۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3678 ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ اراک ابتدای خیابان امام اوچه انتقال خون ۱۱۷ ۲,۶۵۰,۰۰۰__۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3675 ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۶۲ ۴,۵۰۰,۰۰۰__۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3673 ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ اراک فاز یک هپکو بلوار الغدیر ۱۶۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰__۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3671 ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۸۷ ۳,۰۰۰,۰۰۰__۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3670 ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ اراک خیابان خرم کوچه شقایق ۹۸ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰__۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3669 ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ اراک ایت اله غفاری کوچه سعیدی ۸۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰__۸۵۰,۰۰۰ تومان
3668 ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ اراک خیابان خرم کوچه امانی راد ۸۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰__۷۰۰,۰۰۰ تومان
3665 ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ اراک خیابان ملک کوچه پشتاره ۱۰۶ ۳,۷۷۰,۰۰۰__۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3662 ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ اراک انبار جهاد اتحاد ۱۲۶ ۳,۶۵۰,۰۰۰__۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3661 ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۴۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰__۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3660 ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ اراک مسکن خیابان رازی ۱۵۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰__۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
3658 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ اراک دروازه تهران ۱۴۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰__۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3656 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ اراک خانه سازی احسان ۱۲۵ ۳,۴۰۰,۰۰۰__۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3653 ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ اراک مسکن ۸۵ ۴,۷۰۰,۰۰۰__۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3652 ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۰۵ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰__۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3648 ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس یاس 24 ۷۳ ۰__۱۴۰ تومان
3645 ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ اراک فاز 2 هپکو شهریور ۱۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰__۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3637 ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ اراک مسکن خیابان بوعلی ۱۴۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰__۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3628 ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ اراک ابتدای خیابان قائم مقام ۱۰۰ ۳,۹۰۰,۰۰۰__۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3625 ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۸۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰__۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3624 ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ اراک بلوار قدوسی ۱۴۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰__۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3623 ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ اراک خیابات خرم کوچه مبارزان ۱۳۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰__۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3620 ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ اراک فاز 2 هپکو شهریور ۱۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰__۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3619 ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ اراک انبار جهاد ۸۶ ۲,۴۰۰,۰۰۰__۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3612 ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ اراک مسکن ۱۳۲ ۴,۰۰۰,۰۰۰__۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3611 ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ اراک خیابان طالقانی روبروی پل باقی زاده ۸۸ ۱,۷۰۰,۰۰۰__۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3610 ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ اراک علم الهدی ۱۴۶ ۴,۵۰۰,۰۰۰__۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3609 ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۹۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰__۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3608 ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ اراک خیابان دانشگاه ابتدای خانه سازی ۱۱۵ ۳,۲۰۰,۰۰۰__۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3607 ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ اراک خیابان دانشگاه ابتدای خانه سازی ۸۵ ۳,۲۰۰,۰۰۰__۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن و اجاره واحد هاي تجاري اداري بر خ خرمفروش زمين با سند منگوله دار قيمت استثناييمشارکت در ساخت..........کلیک کنیدپيش فروش اپارتمان در كليه مناطق اراكمعاوضه ملك شما با بهترين گزينه هاي موجودخريد و فروش زمينهاي مسكوني و غير مسكونيتخريب و بازسازي ملك توسط مهندس معمار
سایت املاک بیشه
کانال تلگرام املاک بیشه