نتایج جستجو - روی شماره سریال ملک کلیک کنید
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ قیمت متری/کل
3335 ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ اراک خیابان ملک کوچه فریدی ۱۳۳ ۴,۱۰۰,۰۰۰__۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3311 ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ اراک بلوار میرزای شیرازی روبروی پارک امیرکبیر ۱۲۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰__۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3302 ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ اراک دروازه تهران کوچه دوست محمدی ۱۴۵ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰__۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
3295 ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ اراک میدان نماز کوچه سردار جنگل ۱۱۷ ۳,۳۰۰,۰۰۰__۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3294 ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ اراک کوی مسکن کوچه شاهد ۱۴۸ ۳,۵۰۰,۰۰۰__۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3274 ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ اراک عباس اباد خیابان غضد ۱۴۰ ۳,۸۵۰,۰۰۰__۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3272 ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ اراک فاز 3 هپکو ۱۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰__۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3268 ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ اراک پل برق کوچه موسوی ۱۱۴ ۲,۵۰۰,۰۰۰__۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3254 ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ اراک میدان شریعتی ۱۰۵ ۳,۸۰۰,۰۰۰__۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3246 ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ اراک خیابان ملک کوچه محمود ابادی ۱۴۷ ۴,۲۰۰,۰۰۰__۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3244 ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ اراک ملک کوچه محمود ابادی ۱۱۷ ۴,۲۰۰,۰۰۰__۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3243 ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ اراک خیابان خرم کوچه دلگشا ۱۵۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰__۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3242 ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه راستین ۶۵ ۲,۴۰۰,۰۰۰__۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3239 ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ اراک خانه سازی احسان 11 ۵۳ ۲,۰۰۰,۰۰۰__۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3229 ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ اراک فاز یک هپکو ولایت 2 ۱۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰__۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3203 ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ اراک شریعتی خیابان فجر ۱۶۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰__۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3197 ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ اراک شهر صنعتی منطقه 3 ۳۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰__۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3196 ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ اراک فاز 3 هپکو ۱۴۴ ۲,۳۰۰,۰۰۰__۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3194 ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ اراک پل فرهنگی خیابان سوم شعبان ۱۴۸ ۳,۳۰۰,۰۰۰__۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3183 ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ اراک خیابان خرم کوچه شهید افتخار ۱۳۰ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰__۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3157 ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ اراک خیابان دانشگاه خیابان بهزیستی ۹۵ ۳,۱۰۰,۰۰۰__۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3127 ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ اراک عباس اباد خیابان عضد ۱۲۵ ۳,۵۰۰,۰۰۰__۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3120 ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۶۵ ۳,۲۰۰,۰۰۰__۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3103 ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ اراک خیابان شریعتی خیابان شهدای شبان ۱۴۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰__۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
3092 ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ اراک خیابان خرم کوچه ارشاد ۱۷۵ ۳,۵۰۰,۰۰۰__۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3085 ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ اراک خیابان اوحدی کوچه غلامی ۱۴۲ ۳,۳۰۰,۰۰۰__۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3081 ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۸۲ ۳,۱۵۰,۰۰۰__۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3077 ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ اراک زیرپل شهر صنعتی ۱۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰__۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3062 ۱۳۹۵/۰۸/۲۸ اراک فاز یک هپکو ولایت 4 ۱۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰__۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3049 ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ اراک پشت هتل امیرکبیر برجهای بساک ۱۸۸ ۳,۴۰۰,۰۰۰__۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3027 ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ اراک خیابان شریعتی کوچه پورمحسن ۱۳۶ ۳,۰۰۰,۰۰۰__۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2960 ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ اراک میدان شریعتی برج داریوش ۱۰۸ ۳,۸۰۰,۰۰۰__۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2959 ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ اراک فاز 2 هپکو شهریور 3 ۹۹ ۲,۵۰۰,۰۰۰__۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2921 ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ اراک خیابان امام خیابان میر اشرفی ۹۳ ۳,۲۰۰,۰۰۰__۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2897 ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ اراک کوی مسکن شاهد 1 ۶۷ ۲,۲۰۰,۰۰۰__۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2886 ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ اراک انتهای خرم ابتدای شریعتی ۱۰۴ ۲,۳۰۰__۲۴۰,۰۰۰ تومان
2826 ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ اراک هپکو فاز یک انتهای پارک معلم ۱۱۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰__۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2809 ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ اراک بلوار جهان پناه ۲۲۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰__۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2805 ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ اراک خیابان هپکو خیابان نواب ۱۵۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰__۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2777 ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ اراک خیابان ادبجو کوچه کاروانسرایی ۱۶۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰__۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش زمين با سند منگوله دار قيمت استثناييخريد و فروش زمينهاي مسكوني و غير مسكونيمعاوضه ملك شما با بهترين گزينه هاي موجودرهن و اجاره واحد هاي تجاري اداري بر خ خرمپيش فروش اپارتمان در كليه مناطق اراكتخريب و بازسازي ملك توسط مهندس معمارمشارکت در ساخت..........کلیک کنید
سایت املاک بیشه
کانال تلگرام املاک بیشه