نتایج جستجو - روی شماره سریال ملک کلیک کنید
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ قیمت متری/کل
2776 ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه ارشاد ۷۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰__۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2661 ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ اراک خیابان امام خیابان میرزای شیرازی بعد از پل برق کوچه نصر ۱۳۵ ۳,۱۰۰,۰۰۰__۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2635 ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس خیابان دستغیب کوچه نظام علی فتحی ۱۳۶ ۲,۸۰۰,۰۰۰__۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2593 ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ اراک خیابان خرم مبارزان بعد از ستارخان ۱۵۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰__۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2569 ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ اراک شهرک اللهیه میدان مسکن روبروی مجتمع یاسمین ۹۶ ۱,۴۶۰,۰۰۰__۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2524 ۱۳۹۴/۱۰/۰۴ اراک خیابان خرم کوچه دل گشا ۱۴۵ ۳,۸۰۰,۰۰۰__۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2512 ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ اراک خیابان شریعتی پور محسن ۱۷۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰__۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2425 ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ اراک خیابان دروازه تهران کوچه بانک خون ۱۷۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰__۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2201 ۱۳۹۴/۰۵/۰۸ اراک خیابان خرم کوجه کندی ۱۰۵ ۲,۹۰۰,۰۰۰__۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2118 ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ اراک خانه سازی گلستان 10 و 11 ۱۶۵ ۲,۵۰۰,۰۰۰__۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2104 ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ اراک خیابان بهزیستی ۱۰۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰__۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2063 ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ شهرصنعتی.منطقه 9. ۱۶۸ ۲,۳۸۰,۰۰۰__۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2037 ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ اراک خیابان شریعیتی خیابان پور محسن کناربرج داریوش ۲۳۴ ۳,۵۰۰,۰۰۰__۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2022 ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ شهرصنعتی منطقه 9 ۱۲۴ ۲,۰۰۰,۰۰۰__۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1983 ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ اراک فاطمیه 12 متری فطرت ۱۳۵ ۲,۵۰۰,۰۰۰__۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1963 ۱۳۹۴/۰۲/۱۷ اراک خیابان امام کوچه راستین ۱۸۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰__۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1954 ۱۳۹۴/۰۲/۱۷ اراک خیابان ادبجو ۹۸ ۲,۲۵۰,۰۰۰__۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1948 ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ اراک خیابان خیام ۱۱۲ ۲,۵۰۰,۰۰۰__۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1894 ۱۳۹۴/۰۲/۰۳ اراک خیابان دانشگاه خیابان بهزیستی ۱۱۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰__۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1815 ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ اراک منازل مسکن مهر هپکو ۸۵ ۱,۸۰۰,۰۰۰__۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1809 ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ اراک شهرک الغدیر ۷۷ ۱,۸۵۰,۰۰۰__۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1702 ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ شهرک حمید بلوار 35 متری ۷۵ ۲,۰۰۰,۰۰۰__۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1532 ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ خ راه اهن کوچه کندی ۱۲۵ ۴,۰۰۰,۰۰۰__۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1490 ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ نظم اباد ۱۷۸ ۱,۵۰۰,۰۰۰__۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1457 ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ شهرک پردیس 1 پشت پارک ازادی ۸۲ ۲,۰۰۰,۰۰۰__۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1418 ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ مسکن کوچه پیروزی ۱۲۵ ۳,۱۰۰,۰۰۰__۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1376 ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ خ هپکو ۱۰۱ ۲,۸۰۰,۰۰۰__۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1293 ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ خیابان عباس آباد پشت امامزاده ۹۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰__۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1282 ۱۳۹۳/۱۰/۰۴ خیابان خرم کوچه کندی ۱۷۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰__۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1209 ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ شهرک قایم پشت بازار چه ۱۱۸ ۱,۴۸۰,۰۰۰__۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1206 ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ خیابان هپکو فاز1 شهیدبهشتی ۱۰۹ ۲,۶۵۰,۰۰۰__۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1205 ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ خ مدرس کوچه افشین ۱۱۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰__۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1061 ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ فاز 1 هپکو خیابان امامت ۱۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰__۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1054 ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ میدان فرمانداری کوچه گلستان 1 ۲۴۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰__۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1029 ۱۳۹۳/۰۸/۲۲ شهرک امین مجتمع نسیم 5 واحد 16 ۸۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰__۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
885 ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ خ جنت کوچه فرجاد ۸۴ ۳,۰۰۰,۰۰۰__۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
844 ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ غ ۸۸ ۱,۷۰۰,۰۰۰__۰ تومان
841 ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ اراک-خیابان جهانگیری-مجتمع ورزشکاران بلوک صدف ۸۵ ۱,۱۰۰,۰۰۰__۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
771 ۱۳۹۳/۰۶/۱۰ خ شریعتی جنب دانشگاه علوم ۳۶۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰__۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
751 ۱۳۹۳/۰۶/۰۴ خیابان نمک کوریها کوچه پشت هنرستان ساعی ۹۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰__۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن و اجاره واحد هاي تجاري اداري بر خ خرمخريد و فروش زمينهاي مسكوني و غير مسكونيمشارکت در ساخت..........کلیک کنیدپيش فروش اپارتمان در كليه مناطق اراكفروش زمين با سند منگوله دار قيمت استثناييمعاوضه ملك شما با بهترين گزينه هاي موجودتخريب و بازسازي ملك توسط مهندس معمار
سایت املاک بیشه
کانال تلگرام املاک بیشه