نتایج جستجو - روی شماره سریال ملک کلیک کنید
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ قیمت متری/کل
3290 ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ اراک خیابان دانشگاه انبار جهاد اعتماد 7 ۱۵۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰__۸۰۰,۰۰۰ تومان
3233 ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰__۵۰۰,۰۰۰ تومان
3156 ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ اراک خیابات دانشگاه خیابان مدرس یاس 15 ۱۳۰ ۰__۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3131 ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه افشین ۱۲۵ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰__۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3126 ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ اراک خیابان شریعتی کوچه سلامت ۲۳۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰__۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3098 ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ اراک خیابان دانشگاه خیابان ادبجو بر خیابان اصلی ۳۷۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰__۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2918 ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۱۵ ۳,۳۰۰,۰۰۰__۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2878 ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ اراک فاز 2 هپکو ۱۳۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰__۵۰۰,۰۰۰ تومان
2862 ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۲۲۵ ۰__۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2855 ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ اراک بلوار میرزای شیرازی کوچه دانشجوکوچه معراج ۷۵ ۰__۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2839 ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ اراک خیابان امام کوچه مهدیه ۹۴ ۷,۰۰۰,۰۰۰__۵۰۰,۰۰۰ تومان
2824 ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ اراک خیابان ملک 17 متری کوچه حبیبی ۱۳۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰__۹۰۰,۰۰۰ تومان
2763 ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ اراک خیابان خرم انتهای کوچه مبارزان ۱۱۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰__۴۰۰,۰۰۰ تومان
2646 ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ اراک خیابان دکتر حسابی بر خیابان اصلی ۱۹۰ ۰__۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2631 ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ اراک خیابان دانشگاه خیابان بهزیستی میدان شهروند ۱۷۵ ۳,۰۰۰,۰۰۰__۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2630 ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ اراک دروازه شهرجرد جنب بانک مسکن ۴۱۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰__۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2508 ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ اراك خيابان خرم كوچه فرهنگ بن بست جولايي ۳۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰__۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2470 ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ اراک ابتدای روستای گوار ۱۱۰۰ ۳۰۰,۰۰۰__۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2400 ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ اراک خیابان خرم بر بن بست عسگری ۲۴۰ ۵,۸۵۰,۰۰۰__۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2257 ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ اراک خیابان هپکو گلزار 23 ۱۲۰ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰__۱۰,۰۰۰ تومان
2173 ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ اراک فاطمیه خیابان بهاران 13 ۲۴۰ ۰__۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2162 ۱۳۹۴/۰۴/۲۵ اراک خیابان مدرس کوچه افشین ۱۵۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰__۷۰۰,۰۰۰ تومان
2027 ۱۳۹۴/۰۳/۰۷ اراک خیابان مدرس 12 متری وحدت ۱۳۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰__۶۰۰,۰۰۰ تومان
1962 ۱۳۹۴/۰۲/۱۷ اراک خیابان مدرس کوچه شهید بهشتی ۱۸۲ ۳,۸۰۰,۰۰۰__۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1900 ۱۳۹۴/۰۲/۰۴ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰__۶۰۰,۰۰۰ تومان
1806 ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ اراک خیابان هپکو گلزار 11 ۲۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰__۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1803 ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ اراک خیابان مدرس ۱۴۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰__۵۵۰,۰۰۰ تومان
1766 ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ اراک مصطفی خمینی اتحاد 7 و 8 ۲۰۰ ۰__۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1686 ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ اراک خیابان جهرم ۲۵۰ ۰__۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1454 ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ خیبان داوران ۹۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰__۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
1413 ۱۳۹۳/۱۰/۲۶ انتهای خیابان ملک-45 متری قدوسی ۱۸۹ ۵,۵۰۰,۰۰۰__۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1386 ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ خ قیام روبروی فروشگاه رفاه ۲۲۵ ۲,۵۰۰,۰۰۰__۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1153 ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ فاطمیه متانت 6 ۹۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
1071 ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ خرم کوچه شیرودی کوچه شهید شفیع ۱۰۷ ۳,۲۰۰,۰۰۰__۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1009 ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ خیابان دانشگاه خیابان قیام ۲۵۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰__۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1008 ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ خیابان دانشگاه خیابان راستین ۲۷۸ ۰__۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
981 ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه ارشاد ۲۶۴ ۰__۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
892 ۱۳۹۳/۰۷/۱۰ هپکو گلزار 3 ۲۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰__۶۰۰,۰۰۰ تومان
884 ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ مدرس یاس 20 ۸۷ ۳,۰۰۰,۰۰۰__۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
866 ۱۳۹۳/۰۷/۰۴ اراك- شهرك وليعصر ۵۵ ۱,۱۸۰,۰۰۰__۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخريب و بازسازي ملك توسط مهندس معماررهن و اجاره واحد هاي تجاري اداري بر خ خرمخريد و فروش زمينهاي مسكوني و غير مسكونيفروش زمين با سند منگوله دار قيمت استثناييپيش فروش اپارتمان در كليه مناطق اراكمعاوضه ملك شما با بهترين گزينه هاي موجودمشارکت در ساخت..........کلیک کنید
سایت املاک بیشه
کانال تلگرام املاک بیشه