نتایج جستجو - روی شماره سریال ملک کلیک کنید
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ قیمت متری/کل
3323 ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ اراک خیابان دکتر حسابی بر خیابان اصلی ۲۰۹ ۸,۰۰۰,۰۰۰__۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3290 ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ اراک خیابان دانشگاه انبار جهاد اعتماد 7 ۱۵۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰__۸۰۰,۰۰۰ تومان
3279 ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس یاس 19 ۸۵ ۰__۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3270 ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ اراک شریعتی بر خیابان اصلی ۴۸۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰__۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3233 ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰__۵۰۰,۰۰۰ تومان
3156 ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ اراک خیابات دانشگاه خیابان مدرس یاس 15 ۱۳۰ ۰__۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3150 ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ اراک دکتر حسابی بن بست بفشه ۱۵۵ ۰__۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3138 ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ اراک خیابان امام کوچه الکه ۱۹۸ ۰__۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3131 ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه افشین ۱۲۵ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰__۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3126 ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ اراک خیابان شریعتی کوچه سلامت ۲۳۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰__۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3121 ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ اراک خیابان دانشگاه ۲۴۵ ۰__۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3098 ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ اراک خیابان دانشگاه خیابان ادبجو بر خیابان اصلی ۳۷۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰__۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3087 ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ اراک خیابان ملک کوچه لقمان ۲۷۵ ۰__۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3056 ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ اراک خیابان دانشگاه خیابان قیام ۱۵۰ ۰__۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3013 ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ اراک خیابان ملک کوچه پشتاره ۱۹۲ ۵,۵۰۰,۰۰۰__۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2918 ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۱۵ ۳,۳۰۰,۰۰۰__۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2878 ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ اراک فاز 2 هپکو ۱۳۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰__۵۰۰,۰۰۰ تومان
2862 ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۲۲۵ ۰__۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2855 ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ اراک بلوار میرزای شیرازی کوچه دانشجوکوچه معراج ۷۵ ۰__۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2839 ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ اراک خیابان امام کوچه مهدیه ۹۴ ۷,۰۰۰,۰۰۰__۵۰۰,۰۰۰ تومان
2824 ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ اراک خیابان ملک 17 متری کوچه حبیبی ۱۳۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰__۹۰۰,۰۰۰ تومان
2763 ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ اراک خیابان خرم انتهای کوچه مبارزان ۱۱۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰__۴۰۰,۰۰۰ تومان
2695 ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ خیابان هپکو خیابان جلالی کوچه امام حسن ۱۵۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰__۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2683 ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ اراک دکتر حسابی کوچه اردیبهشت ۸۸ ۰__۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2678 ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ خیابان شهید شیرودی [خرم ] کوچه افتخار بن بست شهید نقاشی ۲۳۸ ۳,۰۰۰,۰۰۰__۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2646 ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ اراک خیابان دکتر حسابی بر خیابان اصلی ۱۹۰ ۰__۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2631 ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ اراک خیابان دانشگاه خیابان بهزیستی میدان شهروند ۱۷۵ ۳,۰۰۰,۰۰۰__۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2630 ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ اراک دروازه شهرجرد جنب بانک مسکن ۴۱۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰__۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2604 ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ اراک انتهای بلوای جهان انتهای بلوار شهدای شبان ۹۵۰ ۰__۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2603 ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ اراک خیابان هپکو بر خیابان اصلی ۲۶۰ ۰__۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2601 ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ اراک خیابان امام کوچه انتقال خون کوچه شقایق ۱۲۵ ۳,۲۰۰,۰۰۰__۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2585 ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ اراک خیابان هپکو خیابان امام حسین ۲۰۰ ۰__۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2508 ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ اراك خيابان خرم كوچه فرهنگ بن بست جولايي ۳۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰__۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2470 ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ اراک ابتدای روستای گوار ۱۱۰۰ ۳۰۰,۰۰۰__۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2400 ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ اراک خیابان خرم بر بن بست عسگری ۲۴۰ ۵,۸۵۰,۰۰۰__۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2393 ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ اراک خیابان هپکو کوچه استاد شهریار ۴۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰__۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2257 ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ اراک خیابان هپکو گلزار 23 ۱۲۰ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰__۱۰,۰۰۰ تومان
2228 ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ اراک شهرک مهاجران میلاد 3 ۳۰۰ ۶۷۰,۰۰۰__۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2207 ۱۳۹۴/۰۵/۰۸ اراک خیابان حاج باشی کوچه شهرداری ۲۲۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰__۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2206 ۱۳۹۴/۰۵/۰۸ اراک کرهرود کوچه شهید حبیبی ۴۳۴ ۱,۲۵۰,۰۰۰__۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خريد و فروش زمينهاي مسكوني و غير مسكونيپيش فروش اپارتمان در كليه مناطق اراكمشارکت در ساخت..........کلیک کنیدتخريب و بازسازي ملك توسط مهندس معماررهن و اجاره واحد هاي تجاري اداري بر خ خرمفروش زمين با سند منگوله دار قيمت استثناييمعاوضه ملك شما با بهترين گزينه هاي موجود
سایت املاک بیشه
کانال تلگرام املاک بیشه