نتایج جستجو - روی شماره سریال ملک کلیک کنید
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ قیمت متری/کل
1386 ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ خ قیام روبروی فروشگاه رفاه ۲۲۵ ۲,۵۰۰,۰۰۰__۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1153 ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ فاطمیه متانت 6 ۹۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰__۰ تومان
1071 ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ خرم کوچه شیرودی کوچه شهید شفیع ۱۰۷ ۳,۲۰۰,۰۰۰__۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1009 ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ خیابان دانشگاه خیابان قیام ۲۵۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰__۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1008 ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ خیابان دانشگاه خیابان راستین ۲۷۸ ۰__۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
981 ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه ارشاد ۲۶۴ ۰__۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
892 ۱۳۹۳/۰۷/۱۰ هپکو گلزار 3 ۲۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰__۶۰۰,۰۰۰ تومان
884 ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ مدرس یاس 20 ۸۷ ۳,۰۰۰,۰۰۰__۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
866 ۱۳۹۳/۰۷/۰۴ اراك- شهرك وليعصر ۵۵ ۱,۱۸۰,۰۰۰__۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
818 ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ شهرک نبی کوچه شفا ۷۵ ۰__۰ تومان
806 ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ خ دانشگاه میدان نماز ۲۰۰ ۰__۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
749 ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ میدان حافظیه پشت آموزش پرورش ۲۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰__۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
687 ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ کیلومتر 5 جاده تهران جاده قدیم احمدآباد ۲۸۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰__۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
600 ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ اراک روستای حسین اباد بغدادی بر جاده ۲۰۰۰ ۸۰,۰۰۰__۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
590 ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ خ مدرس نبش یاس 17 ۲۷۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰__۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
442 ۱۳۹۳/۰۲/۲۵ خ شریعتی کوچه جهان تاش بن بست نسترن ۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰__۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
424 ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ حافظیه بین کوچه لاله 9 و 11 ۲۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰__۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
335 ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ شهرک قدس بلوار فاطمیه ۲۵۰ ۰__۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
318 ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ اراک خ دانشگاه خ المهدی کوچه شهید علی امیدی ۲۴۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰__۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش زمين با سند منگوله دار قيمت استثناييمشارکت در ساخت..........کلیک کنیدپيش فروش اپارتمان در كليه مناطق اراكخريد و فروش زمينهاي مسكوني و غير مسكونيمعاوضه ملك شما با بهترين گزينه هاي موجودتخريب و بازسازي ملك توسط مهندس معماررهن و اجاره واحد هاي تجاري اداري بر خ خرم
سایت املاک بیشه
کانال تلگرام املاک بیشه