نتایج جستجو - روی شماره سریال ملک کلیک کنید
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ قیمت متری/کل
3480 ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ اراک مصطفی خمینی گلستان 5 ۱۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰__۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3475 ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ اراک فاز 1 هپکو روبروی پارک الغدیر ۱۱۵ ۳,۴۰۰,۰۰۰__۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3474 ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ اراک خیابان دانشگاه خیابان قیام روبروی خیابان شهروند ۱۲۵ ۳,۴۰۰,۰۰۰__۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3471 ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ اراک خیابان خرم کوچه مهديه ۱۲۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰__۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3469 ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ اراک شهرک فاطمیه خیابان شهید دولت ۵۸ ۲,۲۰۰,۰۰۰__۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3459 ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ اراک خیابان خرم کوچه بهداری نفت ۸۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰__۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3436 ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ اراک مسکن ۱۲۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰__۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3429 ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۲۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰__۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3411 ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ اراک خانه سازی احسان 18 ۱۰۵ ۲,۹۰۰,۰۰۰__۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3405 ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ اراک خیابان امام کوچه میر اشرفی ۱۵۵ ۳,۵۰۰,۰۰۰__۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3390 ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ اراک خیابان خرم کوچه دلگشا ۱۳۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰__۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3387 ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه راستین ۱۵۲ ۳,۵۰۰,۰۰۰__۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3364 ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ اراک خیابان خرم کوچه مهدیه ۹۰ ۴,۳۰۰,۰۰۰__۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3350 ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ اراک خیابان امام نرسیده به پل ابودر ۱۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰__۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3345 ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۳۲ ۳,۳۰۰,۰۰۰__۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3335 ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ اراک خیابان ملک کوچه فریدی ۱۳۳ ۴,۱۰۰,۰۰۰__۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3311 ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ اراک بلوار میرزای شیرازی روبروی پارک امیرکبیر ۱۲۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰__۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3295 ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ اراک میدان نماز کوچه سردار جنگل ۱۱۷ ۳,۳۰۰,۰۰۰__۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3294 ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ اراک کوی مسکن کوچه شاهد ۱۴۸ ۳,۵۰۰,۰۰۰__۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3274 ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ اراک عباس اباد خیابان غضد ۱۴۰ ۳,۸۵۰,۰۰۰__۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3268 ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ اراک پل برق کوچه موسوی ۱۱۴ ۲,۵۰۰,۰۰۰__۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3254 ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ اراک میدان شریعتی ۱۰۵ ۳,۸۰۰,۰۰۰__۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3246 ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ اراک خیابان ملک کوچه محمود ابادی ۱۴۷ ۴,۲۰۰,۰۰۰__۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3244 ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ اراک ملک کوچه محمود ابادی ۱۱۷ ۴,۲۰۰,۰۰۰__۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3243 ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ اراک خیابان خرم کوچه دلگشا ۱۵۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰__۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3242 ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس کوچه راستین ۶۵ ۲,۴۰۰,۰۰۰__۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3239 ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ اراک خانه سازی احسان 11 ۵۳ ۲,۰۰۰,۰۰۰__۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3229 ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ اراک فاز یک هپکو ولایت 2 ۱۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰__۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3203 ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ اراک شریعتی خیابان فجر ۱۶۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰__۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3197 ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ اراک شهر صنعتی منطقه 3 ۳۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰__۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3196 ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ اراک فاز 3 هپکو ۱۴۴ ۲,۳۰۰,۰۰۰__۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3194 ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ اراک پل فرهنگی خیابان سوم شعبان ۱۴۸ ۳,۳۰۰,۰۰۰__۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3157 ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ اراک خیابان دانشگاه خیابان بهزیستی ۹۵ ۳,۱۰۰,۰۰۰__۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3127 ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ اراک عباس اباد خیابان عضد ۱۲۵ ۳,۵۰۰,۰۰۰__۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3103 ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ اراک خیابان شریعتی خیابان شهدای شبان ۱۴۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰__۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
3092 ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ اراک خیابان خرم کوچه ارشاد ۱۷۵ ۳,۵۰۰,۰۰۰__۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3085 ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ اراک خیابان اوحدی کوچه غلامی ۱۴۲ ۳,۳۰۰,۰۰۰__۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3081 ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ اراک خیابان دانشگاه خیابان مدرس ۱۸۲ ۳,۱۵۰,۰۰۰__۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3077 ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ اراک زیرپل شهر صنعتی ۱۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰__۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3049 ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ اراک پشت هتل امیرکبیر برجهای بساک ۱۸۸ ۳,۴۰۰,۰۰۰__۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خريد و فروش زمينهاي مسكوني و غير مسكونيمعاوضه ملك شما با بهترين گزينه هاي موجودپيش فروش اپارتمان در كليه مناطق اراكرهن و اجاره واحد هاي تجاري اداري بر خ خرممشارکت در ساخت..........کلیک کنیدتخريب و بازسازي ملك توسط مهندس معمارفروش زمين با سند منگوله دار قيمت استثنايي
سایت املاک بیشه
کانال تلگرام املاک بیشه