نوع ملک: زمین (مسکونی _ غیرمسکونی)

مقایسه املاک

مقایسه

16 ملک یافت شد

زمین 80 هکتاری مزروعی

شازند . ابتدای ورودی شهر . قلعه

نمایش جزئیات

توضیحات

زمین 80 هکتاری مزروعی . اجاره هر هکتار سالیانه 30 میلیون تومان…

قیمت 5,000,000 تومان ودیعه و 2500000اجاره
نمایش جزئیات

زمین 800متری خانه میران

اراک . خانه میران

نمایش جزئیات

توضیحات

زمین 800متری خانه میران . زمیـــــــــن کــــــشـــــــاورزی . 12*62 متــــــــر مـــــربــــــع .…

قیمت 800,000,000 تومان
نمایش جزئیات

زمیـــن 160متـــری میـــدان فـــراهــــان

اراک . میدان فراهان

نمایش جزئیات

توضیحات

زمیـــن 160متـــری میـــدان فـــراهــــان .   مســــــــکـــــــونــی   .   6   دانـــــــــــــگ

قیمت 1,280,000,000 تومان
نمایش جزئیات

زمین 800متری حاجی آباد

اراک . حاجی آباد

نمایش جزئیات

توضیحات

زمین 800متری حاجی آباد . بــــاغــــی . چــــهــــار دیــــواری بــــا مــــجــــوز .…

قیمت 400,000,000 تومان
نمایش جزئیات

زمین 25000 متری هزاوه

اراک . جاده هزاوه

نمایش جزئیات

توضیحات

زمین 25000 متری هزاوه . سند شش دانگ. بصورت قطعه های 1000…

قیمت 2,000,000,000 تومان
نمایش جزئیات