زمین مرزوعی 3000متری آزادمرزآباد

540,000,000 تومان

توضیحات

زمین مزروعی 3000متری آزادمرزآباد . قــولنــامه ای . سنــد مـادر دارد . لولــه کشــی شده . هفت روز 45 دقیقــــه مالکیت آب از مـــوتـــور آب بـــرقــــی

این ملک را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری