زمین مزروعی 1050 متر گاوخانه

294,000,000 تومان

توضیحات

زمین مزروعی 1050 متر گاوخانه . 3 قطعه 250 متری. دو قطعه 300 متری. بر جاده اوقاف. سند حاضر نیست. بدون بنا. روستای مهر دشت(گاوخانه)

این ملک را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری