زیرزمین 60 متری مدرس

7,000,000 تومان ودیعه و 600000 اجاره

این ملک را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری