واحد اداری 150متری ملک

600,000,000 تومان ودیعه و 3000000 اجاره

این ملک را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری