احمد طهرانی

احمد طهرانی نجار

  • موبایل : 09302763509

ارتباط با عامل فروش

Loading...

ثبت شده توسط احمد طهرانی

آپارتمان 103 متری ملک

اراک . روستای آزادمرزآباد

نمایش جزئیات

توضیحات

آپارتمان 103 متری ملک . د و خوابه . آسانسور . پارکینگ…

قیمت 2,338,000,000 تومان
نمایش جزئیات

آپارتمان 101 متری هپکو

اراک . خیابان هپکو

نمایش جزئیات

توضیحات

آپارتمان 101 متری هپکو . آسانسور . پارکینگ . تراس . کف…

قیمت 2,250,000,000 تومان
نمایش جزئیات

عمارت 120 متری خرم

اراک . خیابان خرم

نمایش جزئیات

توضیحات

عمارت 120 متری خرم . سه طبقه . نما سنگ . دوخوابه…

قیمت 100,000,000 تومان ودیعه و 5000000 اجاره
نمایش جزئیات

عمارت 140 متری دانشگاه

اراک . خیابان دانشگاه

نمایش جزئیات

توضیحات

عمارت 140 متری دانشگاه . دوخوابه . دوطبقه . طبقه اول .…

قیمت 100,000,000 تومان ودیعه و 6000000 اجاره
نمایش جزئیات

عمارت 140 متری خرم

اراک . خیابان خرم

نمایش جزئیات

توضیحات

عمارت 140 متری خرم . سه خوابه . دو طبقه . نما…

قیمت 550,000,000 تومان رهن
نمایش جزئیات

عمارت 85 متری محسنی

اراک خیابان محسنی

نمایش جزئیات

توضیحات

عمارت 85 متری محسنی . یک خوابه . تراس . کولرآبی .…

قیمت 50,000,000 تومان ودیعه و 5000000 اجاره
نمایش جزئیات

آپارتمان 90متری عباس آباد

اراک . خیابان عباس آباد

نمایش جزئیات

توضیحات

آپارتمان 90متری عباس آباد . دوخوابه . آسانسور . پارکینگ . انباری…

قیمت 300,000,000 تومان رهن
نمایش جزئیات

آپارتمان 85 متری گردو

نمایش جزئیات

توضیحات

آپارتمان 85 متری گردو . دوخوابه . آسانسور . پارکینگ . تراس…

قیمت 300,000,000 تومان رهن کامل
نمایش جزئیات

عمارت 220 متری معلم

اراک . شهرک معلم

نمایش جزئیات

توضیحات

عمارت 220 متری معلم . سه طبقه . دوخوابه . نما آجر…

قیمت 3,750,000,000 تومان
نمایش جزئیات

عمارت 80 متری ادبجو

اراک . خیابان ادبجو

نمایش جزئیات

توضیحات

عمارت 80 متری ادبجو . دو طبقه . طبقه دوم . یک…

قیمت 20,000,000 تومان ودیعه و 1700000 اجاره
نمایش جزئیات

آپارتمان 140 متری مدرس

اراک خیابان مدرس

نمایش جزئیات

توضیحات

آپارتمان 140 متری مدرس . سه خوابه . نما انگلیسی . آسانسور…

قیمت 3,150,000,000 تومان
نمایش جزئیات

زمین 500 متری گوار

اراک . روستای گوار

نمایش جزئیات

توضیحات

زمین 500 متری گوار . کاربری مسکونی . ابعاد بیست در بیست…

قیمت 600,000,000 تومان
نمایش جزئیات

باغ 3500 متری طرمزد

اراک . روستای طرمزد

نمایش جزئیات

توضیحات

باغ 3500 متری طرمزد . قولنامه ای . 30 متر زیربنا .…

قیمت 2,450,000,000 تومان
نمایش جزئیات

عمارت 320 متری حصار

اراک . خیابان حصار

نمایش جزئیات

توضیحات

عمارت 320 متری حصار . دوطبقه . متراژ هر طبقه 170 متر…

قیمت 8,000,000,000 تومان
نمایش جزئیات

باغ 850 متری بغدادی

اراک . روستای بغدادی

نمایش جزئیات

توضیحات

باغ 850 متری بغدادی . ابعاد 16 در 53 . قولنامه .…

قیمت 1,275,000,000 تومان
نمایش جزئیات

مغازه 12 متری ادبجو

اراک . خیابان ادبجو

نمایش جزئیات

توضیحات

مغازه 12 متری ادبجو . طول بر سه متر . پوشش دیوارها…

قیمت 20,000,000 تومان ودیعه و 3000000 اجاره
نمایش جزئیات

ساختمان 400 متری نواب

اراک خیابان نواب

نمایش جزئیات

توضیحات

ساختمان 400 متری نواب . دوطبقه . دربست جهت اداری . حیاط…

قیمت 100,000,000 تومان ودیعه و 12000000اجاره
نمایش جزئیات

آپارتمان 114 متری دانشگاه

اراک . خیابان دانشگاه

نمایش جزئیات

توضیحات

آپارتمان 114 متری دانشگاه . آسانسور . پارکینگ . انباری . کف…

قیمت 2,050,000,000 تومان
نمایش جزئیات

آپارتمان 130 متری خرم

اراک . خیابان خرم

نمایش جزئیات

توضیحات

آپارتمان 130 متری خرم . سه خوابه . نما ترکیبی . آسانسور…

قیمت 3,380,000,000 تومان
نمایش جزئیات

آپارتمان 138 متری عاشورا

اراک . خیابان عاشورا

نمایش جزئیات

توضیحات

آپارتمان 138 متری عاشورا . سه خوابه . کلید نخورده . آسانسور…

قیمت 1,900,000,000 تومان
نمایش جزئیات

عمارت 117 متری قیام

اراک . خیابان قیام

نمایش جزئیات

توضیحات

عمارت 117 متری قیام . 10 سال ساخت . دوخوابه . دوطبقه…

قیمت 2,700,000,000 تومان
نمایش جزئیات

سوله 2400 متری خیرآباد

اراک . شهرک صنعتی خیرآباد

نمایش جزئیات

توضیحات

سوله 2400 متری خیرآباد . کاربری صنعتی . سند شش دانگ .…

قیمت 7,500,000,000 تومان
نمایش جزئیات

آپارتمان 130 متری مدرس

اراک خیابان مدرس

نمایش جزئیات

توضیحات

آپارتمان 130 متری مدرس . طبقه همکف . نما سنگ . دوخوابه…

قیمت 100,000,000 تومان ودیعه و 3000000 اجاره
نمایش جزئیات

آپارتمان 108 متری مصطفی

اراک . خیابان مصطفی خمینی

نمایش جزئیات

توضیحات

آپارتمان 108 متری مصطفی . دوخوابه . آسانسور . پارکینگ . انباری…

قیمت 2,268,000,000 تومان
نمایش جزئیات

واحداداری 100 متری خرم

اراک . خیابان خرم

نمایش جزئیات

توضیحات

واحداداری 100 متری خرم . یک خواب . تراس . کولر گازی…

قیمت 50,000,000 تومان ودیعه و 5000000 اجاره
نمایش جزئیات

آپارتمان 145 متری مدرس

اراک . خیابان مدرس

نمایش جزئیات

توضیحات

آپارتمان 145 متری مدرس . سه خوابه . نمای انگلیسی . تک…

قیمت 3,480,000,000 تومان
نمایش جزئیات

مغازه 28 متری طالقانی

اراک . خیابان طالقانی

نمایش جزئیات

توضیحات

مغازه 28 متری طالقانی . طول بر چهار متر . پارکینگ .…

قیمت 60,000,000 تومان رهن کامل
نمایش جزئیات

آپارتمان 105 متری شریعتی

اراک . خیابان شریعتی

نمایش جزئیات

توضیحات

آپارتمان 105 متری شریعتی . دوخوابه . آسانسور . پارکینگ . انباری…

قیمت 2,100,000,000 تومان
نمایش جزئیات

آپارتمان 140 متری هپکو

اراک خیابان هپکو

نمایش جزئیات

توضیحات

آپارتمان 85 متری هپکو . آسانسور . پارکینگ . انباری . تراس…

قیمت 2,800,000,000 تومان
نمایش جزئیات

عمارت 130 متری مدرس

اراک . خیابان مدرس

نمایش جزئیات

توضیحات

عمارت 130 متری مدرس . سند شش دانگ . پارکینگ . حیاط…

قیمت 3,000,000,000 تومان
نمایش جزئیات

آپارتمان 109 متری شریعتی

اراک . خیابان شریعتی

نمایش جزئیات

توضیحات

آپارتمان 109 متری شریعتی . نما رومی . آسانسور . پارکینگ .…

قیمت 2,180,000,000 تومان
نمایش جزئیات

آپارتمان 113 متری شریعتی

اراک . شریعتی

نمایش جزئیات

توضیحات

آپارتمان 113 متری شریعتی . آسانسور . پارکینگ . انباری . تراس…

قیمت 2,000,000,000 تومان
نمایش جزئیات

عمارت 140 متری جهرم

اراک . خیابان جهرم

نمایش جزئیات

توضیحات

عمارت 140 متری جهرم . دوطبقه . دو خوابه . متراژطبقه اول…

قیمت 2,850,000,000 تومان
نمایش جزئیات

عمارت 170 متری طالقانی

اراک . خیابان طالقانی

نمایش جزئیات

توضیحات

عمارت 170 متری طالقانی . دو طبقه . دوخوابه . ابعاد زمین…

قیمت 2,720,000,000 تومان
نمایش جزئیات

آپارتمان 220 متری 22بهمن

اراک . خیابان 22بهمن

نمایش جزئیات

توضیحات

آپارتمان 220 متری 22بهمن . نوساز . نما انگلیسی . سه خوابه…

قیمت 6,600,000,000 تومان
نمایش جزئیات

آپارتمان 206 متری ملک

اراک . خیابان ملک

نمایش جزئیات

توضیحات

آپارتمان 206 متری ملک . نوساز . نما رومی . سه خوابه…

قیمت 6,800,000,000 تومان
نمایش جزئیات

عمارت 157 متری خرم

اراک . خیابان خرم

نمایش جزئیات

توضیحات

عمارت 157 متری خرم . دوطبقه . دوخوابه . متراژ طبقه اول…

قیمت 3,611,000,000 تومان
نمایش جزئیات

آپارتمان 112 متری مصطفی

اراک . خیابان مصطفی خمینی

نمایش جزئیات

توضیحات

آپارتمان 112 متری مصطفی .نما رومی . چهار طبقه . تک واحدی…

قیمت 2,690,000,000 تومان
نمایش جزئیات

زیرزمین 200 متری خرم

اراک . خیابان خرم

نمایش جزئیات

توضیحات

زیرزمین 200 متری خرم . طبقه منفی 1 . آسانسور . کولر…

قیمت 150,000,000 تومان ودیعه و 9500000
نمایش جزئیات

آپارتمان 110 متری خرم

اراک . خیابان خرم

نمایش جزئیات

توضیحات

آپارتمان 110 متری خرم . نوساز . تک واحدی . نما رومی…

قیمت 3,080,000,000 تومان
نمایش جزئیات

آپارتمان 155 متری هپکو

اراک . هپکو

نمایش جزئیات

توضیحات

آپارتمان 155 متری هپکو . سه خواب . نما ترکیبی . آسانسور…

قیمت 2,635,000,000 تومان
نمایش جزئیات

آپارتمان 115 متری هپکو

اراک . خیابان هپکو

نمایش جزئیات

توضیحات

آپارتمان 115 متری هپکو . طبقه چهار . دوخوابه . آسانسور .…

قیمت 2,185,000,000 تومان
نمایش جزئیات

آپارتمان 170 متری جنت

اراک . خیابان جنت

نمایش جزئیات

توضیحات

آپارتمان 170 متری جنت . سه خوابه . نما رومی ترکیبی .…

قیمت 5,600,000,000 تومان
نمایش جزئیات