زمیـــن 160متـــری میـــدان فـــراهــــان

1,280,000,000 تومان

توضیحات

زمیـــن 160متـــری میـــدان فـــراهــــان .   مســــــــکـــــــونــی   .   6   دانـــــــــــــگ

طرح طبقات

همکف

این ملک را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری