زمین مزروعی 120000متر مراداباد

2,000,000,000 تومان

توضیحات

زمین مزروعی 120000متر مراداباد . قولنامه ای. سمت مزرعه خانبلوکی. دیم. لوله گذاری شده اب از رودخانه . کشت گندم . موقعیت و قیمت عالی

این ملک را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری