زمین مزروعی 4000متری مرزیجران

1,500,000,000 تومان

توضیحات

زمین مزروعی 4000متری مرزیجران . 3 قــــــواره می بـــاشـــــد . هر دوازده روز 10 ســــاعـــت آب دارد . تــــرانـــس بــــرق ســـــه فـــــاز دارد . قولنامه ای

ویژگی ها

آدرس این ملک: اراک . جاده مرزیجران

تاریخ ثبت این ملک: 8 تیر 1399


این ملک را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری