زمین 3000 متری آزادمرزآباد

1,050,000,000 تومان

توضیحات

زمین 3000 متری آزادمرزآباد . کاربـــری کشــــاورزی . 1/5 ســــاعت آب دارد . چهــــار دیـــواری شـــده است . قـــولنــــامـه ای . 10 عــدد درخــــت

این ملک را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری