زمین 720متری رسول آباد

800,000,000 تومان

توضیحات

زمین 720متری رسول آباد . مـــزروعی . شـــــانزده متــــر بر . 4 پــــلاک مــــوجــــود می بـــــاشــــد(چـــهـــار قـــواره 720 متــــری)

این ملک را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری