زمین 941 متری آزاد مرزآباد

800,000,000 تومان

توضیحات

زمین 941 متری آزاد مرزآباد . کاربری مزروعی . ابعاد بیست در چهل و هشت . 8 روزی یک ربع آب . 80 عدد درخت . آبیاری قطره ای . 5 کرت انگور . فنس کشی

آدرس این ملک: اراک . روستای آزاد مرزآباد

تاریخ ثبت این ملک: 22 اردیبهشت 1401


این ملک را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری